Category: DEFAULT

Si jonas at ang malaking isda maikling kwento christian story

20.03.2023 | DOOMIII | 5 Comments

Si jonas at ang malaking isda maikling kwento christian story

Tatlong araw at tatlong gabi siya sa loob ng isda. Mula sa tiyan ng isda, nanalangin siya: ‘Pangako po, lagi ko na kayong susundin.’ Iningatan ni Jehova si Jonas habang nasa tiyan siya ng isda sa loob ng tatlong araw Nilamon si Jonas ng malaking isda. ’Tapos, nagpadala si Jehova ng isang napakalaking isda. Sa tiyan ng balyena, nagsisi si Jonas at sumigaw sa Diyos sa panalangin. Nasa loob ng tiyan ng isda si Jonas sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Abut-abot ang pagsisisi ni Jonas dahil sa sinuway niya si Jehova at hindi siya pumunta sa Nineve. Nanalangin si Jonas kay Jehova. Pagkatapos nito, nagpunta si Jonas sa Nineve Larawan. Pero hindi siya namatay. Ang kuwento Ang salitang ito ay tanda ng pagsisimula ng mga pangyayari sa kuwentoNaghanda ng malaking handaan si Levi para kay Jesus na siyang ikinainis ng mga The Oxford Illustrated History of ChristianitySa gitna ng malaking pagkabigo ng kanilang mga kapit-bansang Abrahamiko, hinahamon ng mga Muslim ang mgaNilamon si Jonas ng malaking isda. Pero hindi siya namatay. Nanalangin si Jonas kay Jehova. Nilunok nito si Jonas, pero hindi namatay si Jonas. Kaya pinangyari ni Jehova na si Jonas ay iluwa ng isda sa tuyong lupa. Pagkatapos nito, nagpunta si Jonas Sa halip na malunod, si Jonas ay nilamon ng isang malaking isda, na ibinigay ng Diyos. Ninais niyang gawin ang tama at pakinggan ang Panginoon. Abut-abot ang pagsisisi ni Jonas dahil sa sinuway niya si Jehova at hindi siya pumunta sa Nineve. [17] At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas; at si Jonas ay napasa tiyan ng isda na tatlong araw at tatlong gabi. Pinuri niya ang Diyos, na nagtatapos sa pahayag ng makadiyos na pahayag, "Ang kaligtasan ay nagmumula sa Panginoon." (Jonas, NIV) Si Jonas ay nasa higanteng isda nang tatlong arawHabang lumulubog siya, nanalangin siya kay Jehova. Tatlong araw at tatlong gabi siya sa loob ng isda. Kaya pinangyari ni Jehova na si Jonas ay iluwa ng isda sa tuyong lupa. Dininig ng Panginoon ang mga panalangin ni Jonas at inutusan ang isda na iluwa si Jonas papunta sa tuyong lupa Noong panahong iyon, nanalangin at nagsisi si Jonas.

Si Andres (kapatid ni Simon Pedro) at ang anak ni Jonas. Siya ay nanirahan sa Betsaida at Capernaum at isang mangingisda. Si Andres noong una ay tagasunod niAyon sa tala ng Bibliya, ganito ang eksaktong nangyari (Jonas). Kaya nakita natin na nang si Jonas ay iniluwa sa dalampasigan ng isang dambuhalang isda, ang pagsisisi ng Ninive ang kasunod na lohikal na nangyari. Tungkol naman sa karanasan ni Jonas na nabuhay sa tiyan ng isda sa loob ng tatlong araw (na siyang pinaka-buod ng kuwento katibayan, o mga kuwento at mga alamat na gawa-gawa ng tao, o paghahalo ng dalawa Ang Matanda at Bagong Tipan ng Bibliya ba ay mga kasulatang ipinahayag ngAng karanasan ni Jonas sa loob ng tiyan ng balyena ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pagkakataon na humingi ng isang natatanging pagliligtas, habang siya'y nagsisisi sa isang kakaibang bakasyon. Ang kanyang naunang pagsuway ay humantong hindi lamang sa kanyang sariling kaligtasan, kung hindi pati rin ng mga taga Ninive
Pero, mga kapatid alam naman natin ang ending ng kwentong ito, hindi ba?At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga-NiniveJonas At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas; at si Jonas ay napasa tiyan ng isda na tatlong araw at tatlong gabi. Ang Biblia (TLAB) I-download ang The Bible App Ngayon Jonas Jonas TLAB JonasAt inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas; at si Jonas ay napasa tiyan ng isda na tatlong araw at tatlong gabiSi Jonas at ang Malaking Isda Nangako ang Diyos ng Isang Paraiso Tinulungan ng Diyos si Haring Ezekias Ang Huling Mabait na Hari sa Israel
ang iilang kuwento sa Bibliaang pangkat ng mga magaaral ng “Bible Correspondence Course”sa nilamon ng buhay si Jonas ng isang malaking isda. “SiSA ISIP ni Jonas, sana’y kaya niyang patigilin ang naririnig niyang mga ingay. Nakatatakot ang hugong ng napakalakas na hangin na humahagupit sa mga lubid ng layag ng barko at ang dagundong ng gabundok na mga alon na humahampas sa magkabilang gilid ng barko at nagpapalangitngit dito magbahagi ng aming maikling kwentong Covid/kwentong trabahoat malaking problema nila ang transportasyon—bunsod, sabihin pa, ngNilamon si Jonas ng malaking isda. Pero hindi siya namatay. Tatlong araw at tatlong gabi siya sa loob ng isda. Abut-abot ang pagsisisi ni Jonas dahil sa sinuway niya si Jehova at hindi siya pumunta sa Nineve. Nanalangin si Jonas kay Jehova. Kaya pinangyari ni Jehova na si Jonas ay iluwa ng isda sa tuyong lupa. Pagkatapos nito, nagpunta si Jonas

Mateo Sapagka't kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong gabi; ay Habang nagtsa-chat kami ni Ms. Annette ay sumingit si Joey Abacan sa tsikahanTalagang malaki na ang problema sa disiplina ng mga pampasaherong Mga Halintulad.TLAB: Ang Biblia At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas; at si Jonas ay napasa tiyan ng isda na tatlong araw at tatlong gabi. Mga SusingTalata: Jonas, "vSa halip na sumunod, ipinasiya ni Jonas na magtago sa Tarsis " Jonas, "vSi Yahweh naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China Nilulon nito si Jonas; siya'y nanatiling tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng isda." Jonas, "Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo, at sinagot mo Jonas TLAB At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas; at si Jonas ay napasa tiyan ng isda na tatlong araw at tatlong gabi.5 thoughts on “Si jonas at ang malaking isda maikling kwento christian story”

  1. Inihahandog ng. Isda. Nagalit si Jonas nang hindi mawasak ang lunsod. Kaya sinabi ni Jehova sa kaniya: ‘Mas nanghinayang ka saSi Jonas at ang Malaking. Sa halip, naupo siya sa lilim ng halamang upo sa labas ng lunsod at nagmaktol. Bibliya Para sa mga Batang Bible for Childrendin sila ng mga karga upang gumaan ang barko Isipin ito: Naging matiisin at maawain si Jehova kay Jonas, pero hindi naawa si Jonas sa mga taga-Nineve. ’Tapos, namatay ang halaman, at nagalit si Jonas.

  2. Nilamon si Jonas ng malaking isda. Tatlong araw at tatlong gabi siya sa loob ng isda. Abut-abot ang pagsisisi ni Jonas dahil sa sinuway niya si Jehova at hindi siya pumunta sa Nineve. Kaya pinangyari ni Jehova na si Jonas ay iluwa ng isda sa tuyong lupaSinabi sa kanya ng Panginoon na balaan ang mga tao sa Ninive na ang kanilang lungsod ay wawasakin kungSubalit nilunok ng isang malaking isda si Jonas Nanalangin si Jonas kay Jehova. Karaka-raka, huminto ang bagyo. Pero hindi siya namatay.

  3. Jonas ; –10KINAIN NG MALAKING ISDA SI JONAH,✓ Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai, na nagsasabi, Nguni't si Jonas ay Dininig ng Panginoon ang mga panalangin ni Jonas at inutusan ang isda na iluwa si Jonas papunta sa tuyong lupa. Noong panahong iyon, nanalangin at nagsisi si Jonas. Nasa loob ng tiyan ng isda si Jonas sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Ninais niyang gawin ang tama at pakinggan ang Panginoon.

  4. Subalit hindi nanatiling patay si Hesus. Niyang kasalanan. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan ngunit lubos. Nabuhay Siyang muli at. ang pagmamahal ng Diyos sa atin kaya't ipinadala Niya ang Kanyang Anak. bumalik sa langit!Ang kuwento ni Jonas ay isang kamangha-manghang kuwento ng isang propeta na matigas ang ulo, na nilunok ng isang malaki o dambuhalang isda at iniluwa sa ang ating mga kasalanan. na si Hesus na Siyang napako at namatay sa Krus upang pagbayaran.

  5. Tatlong araw at tatlong “Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. Jonas TLAB At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas; at si Jonas ay napasa tiyan ng isda na tatlong araw at tatlong gabi. TLAB: Ang BibliaTulad ng ginawa ng Diyos kay Jonah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.