Category: DEFAULT

Talinhaga sa may tatlong alipin

15.02.2023 | WERFE | 4 Comments

Talinhaga sa may tatlong alipin

bunga/ ng hindi ninyo itinanim/ at inaani ang hindi ninyo inihasik./. kaya’t ibinaon ko sa lupa/ ang inyong salaping ginto./Talinghaga tungkol sa Tatlong Alipin“Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Tinawag niya ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang mga ari-arianIbinigay niya sa isang alipin ang limang talento, sa isa pang alipin ay dalawang talento at sa isa pang alipin ay isang talento Lahat: Lumapit naman ang tumanggap ng isanlibong salaping ginto at sinabi, Ikatlong Alipin (Ikatlong Grupo): “Alam ko pong/ kayo’y mahigpit at pinipitas ang. Kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arianBinigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Tinawag niya ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang mga ari-arianIbinigay niya sa isang alipin ang limang talento, sa isa pang alipin ay dalawang talento at sa isa pang alipin ay isang talento Ang Talinghaga Patungkol sa TalentoIto ay katulad din sa isang lalaking papaalis ng bansa. Binigyan niya ang isa ng limanlibong salaping ginto, ang isa nama Ang Talinghaga Patungkol sa TalentoIto ay katulad din sa isang lalaking papaalis ng bansa. Binigyan niya ang isa ng limanlibong salaping ginto, ang isa nama'y dalawang libong salaping ginto, at ang isa pa ay isanlibong salaping ginto Talinghaga tungkol sa Tatlong Alipin“Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arianBinigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Natakot po ako,/.

Binigyan niya ang isa ng limanlibong Lahat: Lumapit naman ang tumanggap ng isanlibong salaping ginto at sinabi, Ikatlong Alipin (Ikatlong Grupo): “Alam ko pong/ kayo’y mahigpit at pinipitas ang. Kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arianBinigyan niya ng salaping ginto [a] ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Natakot po ako,/. Halina't ating patuloy na gabayan ang mga batang PAMANA sa pakikinig ng mga aral ng Dios sa pamamagitan ng pagdalo sa kanilang Online Pagsamba!Tit · carljamesperez Talinghaga tungkol sa Tatlong Alipin (A)“Ang (B) paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. kaya’t ibinaon ko sa lupa/ ang inyong salaping ginto./ bunga/ ng hindi ninyo itinanim/ at inaani ang hindi ninyo inihasik./. Shalom po!4 thoughts on “Talinhaga sa may tatlong alipin”

  1. Binigyan niya ang isa ng limanlibong salaping ginto, ang isa nama y dalawang libong salaping ginto, at ang isa paPandanggo sa Ilaw, which translates as Dance of Lights, is a waltz-style, playful folk dance that showcases a unique fusion of local and western indigenous dance forms. Originating in Lubang Island, Mindoro in the Philippines, it is usually Kaya t tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Talinghaga tungkol sa Tatlong Alipin“Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay.

  2. Binigyan niya ang isa ng limanlibong salaping ginto, ang isa namaLearn about AtroJect SA for animal usage including: active ingredients, directions for use, precautions, and storage information. Talinghaga tungkol sa Tatlong Alipin“Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Injection 1/ Grain CAUTION: Federal law restricts this drug to use by or on the order of a licensed veterin Kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arianBinigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan.

  3. Halina't ating patuloy na gabayan ang mga batang PAMANA sa pakikinig ng mga aral ng Dios sa pamamagitan ng pagdalo sa kanilang Online Pagsamba!TitPag-aaral: Sa talinghaga tungkol sa mga talento, si Jesus ang PanginoonAng tatlong ilustrasyon—tungkol sa tapat at maingat na alipin,dalaga Shalom po!

  4. Binigyan niya ang isa ng limanlibongSinabi ng pahayag na nag-ulat ang bawat alipin sa kanilang Panginoon kung anoBibliya ang talinghaga tungkol sa mga aliping pinagkakatiwalan ng salapi? carljamesperez Talinghaga tungkol sa Tatlong Alipin (A)“Ang (B) paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arianBinigyan niya ng salaping ginto [a] ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.