Category: DEFAULT

Impormasyon tungkol sa kamay ni hesus wikipedia

10.03.2023 | Bолшeбниk | 1 Comments

Impormasyon tungkol sa kamay ni hesus wikipedia

Nabanggit sa Ebanghelyo ni Mateo, sa Mateo, na tumulong siya sa kanyang amang si Jose bilang isang karpintero o anluwage Lucban, officially the Municipality of Lucban (Tagalog: Bayan ng Lukban), is a 2nd class municipality in the province of Quezon, ing to the census, it has a population of, people “Ano ang akala ninyo tungkol kay Cristo?” (Mateo). Sa mga salita ring iyon ay tinatanong ko ang aking kapwa miyembro at iba pang Kristiyano kung ano talaga ang pinaniniwalaan ninyo tungkol kay Jesucristo at ano ang ginagawa ninyo dahil sa paniniwalang iyan Mula sa pagkakaluwal kay Hesus sa isang sabsaban sa Betlehem (kilala rin bilang Belen) na kinakitaan ng pagdalaw ng Tatlong Haring Mago at ng Pagsamba ng mga Pastol, namuhay at lumaki si Hesus sa Nazaret. Sa mga salitang iyon ay nilito ni Jesus ang mga Fariseo sa Kanyang panahon.

  • Ngunit walang makikitang talata sa Bagong Tipan na nagbabawal sa pagkakaroon ng larawan ni Hesus. Ang gayong larawan ay maaaring magpaalala sa isang tao upang manalangin, magtuon ng pansin sa Panginoon o sumunod sa Kanyang halimbawa sa pamumuhay. Ngunit dapat na malaman ng mga mananampalataya na hindi maaari Ito ang pagsamba sa diyus diyusan.1 thoughts on “Impormasyon tungkol sa kamay ni hesus wikipedia”

  1. Nabanggit sa Ebanghelyo ni Mateo, sa Mateo, na tumulong siya sa kanyang amang si Jose bilang isang karpintero o anluwage Mula sa pagkakaluwal kay Hesus sa isang sabsaban sa Betlehem (kilala rin bilang Belen) na kinakitaan ng pagdalaw ng Tatlong Haring Mago at ng Pagsamba ng mga Pastol, namuhay at lumaki si Hesus sa Nazaret.

Leave a Reply

Your email address will not be published.