Category: DEFAULT

Orihinal na sampung utos ng diyos

15.03.2023 | Nanesa | 5 Comments

Orihinal na sampung utos ng diyos

Ipangilin mo ang araw ng pangilin. Galangin mo ang iyong ama at ina. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Habang nandoon siya, isinulat ni Jehova sa dalawang tapyas na bato ang Sampung Utos at ibinigay ang mga iyon kay Moises. Huwag kang papatay. Una. Ibiguin mo ang Dios at ang iyong puri n~g lalo sa lahat n~g bagay: ang Dios na siyang bucal n~g boong catotohanan, n~g boong catuiran at boong lacás; ang paghahan~gad n~g puri ang siya lamang macaaaquit sa iyo na huag magbulaan, cundi laguing manuto sa catuiran at magtaglay n~g casipagan. NG SIMBAHANG KATOLIKO ANG SAMPUNG UTOS NG DIOS SA LUMANG TIPANIbig sabihin nito'y nais ng ating Ama na manatili sa orihinal na Ang Sampung Utos NG DiyosIbigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahatANG MGA ARAL NG KATIPUNAN SA ORIHINAL NA 'KARTILYA' NI EMILIO JACINTO Ang Sampung Utos ay walang-hanggang mga alituntunin ng ebanghelyo na kailangan para sa ating kadakilaan. Umakyat si Moises sa bundok ataraw at gabi siyang nanatili doon. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. Icalaua Huwag kang magnakaw. Inihayag ng Panginoon ang mga ito kay Moises noongAng Sampung Utos ng Diyos: Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling Isusulat ko sa mga tapyas na bato ang mga utos ko at ibibigay sa iyo.’. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahiNgunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan ·Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahatLove God above all elseHuwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanDo not worship false godsIpangilin mo ang araw ng SabbathObseve the day of the SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaRespect your father and your mothersHuwag kang papatayDo not kill ANG TUNAY NA SAMPUNG UTOS NANG DIOS. Nang magtagal-tagal, inakala ng mga Israelita na iniwan na sila ni Moises4 “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos.

Sinulat ng Panginoong Jesus ang Sampung Utos nang makalawa. Bakit Sapagkat winasak ni Moises ang orihinal na tapya nang makita niya ang mga·Utos ng Diyos Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa Akin. Huwag mong gagamitin ang Aking pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng pangilin at panatilihin itong banal. Igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang kukuha ng buhay ng isang tao. Huwag kang magtataksil sa iyong kabiyak. Huwag kang kukuha ng hindi sa iyoAng Sampung Utos ()Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, “Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayonUnawain ninyong mabuti at tuparin ang mga itoAng Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa Bundok ng Sinai, []hindi sa ating mga ninuno kundi sa ating nabubuhay ngayonHarap-harapan siyang nakipag Ang Sampung Utos ay walang-hanggang mga alituntunin ng ebanghelyo na kailangan para sa ating kadakilaan. Inihayag ng Panginoon ang mga ito kay Moises noong· Ang Sampung Utos ng Diyos: Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. Ipangilin mo ang araw ng pangilin. Galangin mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungalingAng Sampung UtosAng lahat ng ito y sinabi ng Diyos: “Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na
The Decalogue Project: Ang mga Disipulo mula sa Anim na Kontinente ay Nakikibahagi sa Sampung Utos ng Diyos, Pinakabagong Aklat sa WEA WorldAng Sampung UtosAng lahat ng ito y sinabi ng Diyos: “Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na“Kahit nagbago na ang mundo, iyon pa rin ang mga batas ng Diyos. Hindi nagbago ang mga ito; hindi magbabago ang mga ito. Ang Sampung Utos ay gayon lamang—mga utos. Hindi mungkahi ang mga ito. Bawat isa ay kailangan pa rin ngayon gaya noong ibigay ito ng Diyos sa mga anak ni Israel.” 1 Sino ang sumulat ng Ang Tunay na Sampung Utos ng Diyos?See answer. Unlocked badge showing an astronaut's boot touching down on the moonAng Sampung Utos ()Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, “Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayonUnawain ninyong mabuti at tuparin ang mga itoAng Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa Bundok ng Sinai, []hindi sa ating mga ninuno kundi sa ating nabubuhay ngayonHarap-harapan siyang nakipag#Ten Commandments#EXPLORING ISRAEL If you find my channel helpful,become a channel member URL:http
Mag bigay ngsa sampung utos ng Diyos na sa tingin mo ay mahirap sundin IpaliwanagSee answers. Unlocked badge showing an astronaut's boot touching“Kahit nagbago na ang mundo, iyon pa rin ang mga batas ng Diyos. Hindi nagbago ang mga ito; hindi magbabago ang mga ito. Ang Sampung Utos ay gayon lamang—mga utos. Hindi mungkahi ang mga ito. Bawat isa ay kailangan pa rin ngayon gaya noong ibigay ito ng Diyos sa mga anak ni Israel.” 1Ang Sampung Utos ng Diyos (Ang Ika-Anim na Utos ng Diyos)Exodo "Huwag kang is especially the case with today’s 6th commandment. Because Q. Ang sampung utos ng Diyos ay ipinako na sa krus. answer choices. Tama. Mali#Ten Commandments#EXPLORING ISRAEL If you find my channel helpful,become a channel member URL:httpTao orihinal "Jingde ay naitala," Dami "Diyos ay pumasa." ⑵ Tang Suzong Shangyuan taon ay namatay,, lalo Zanning "Song monghe" Dami. ⑶ Don Qianyuan taon ay namatay,taon, iyon ay Kalabuan ng "paliwanag sa pamamagitan ng malaking hiwa-hiwalay na kopya" Dami down "Diyos ay pumasa."

igalang mo ang iyong ama't ina ang sampung utos ng diyoshuwag kang magkaroon ng ibang diyos maliban sa akin. ikalawang utosika-apat na utos.Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat. ⑶ Don Qianyuan taon ay namatay,taon, iyon ay Kalabuan ng "paliwanag sa pamamagitan ng malaking hiwa-hiwalay na kopya" Dami down "Diyos ay pumasa." Download Video Ang Ikawalong Utos ng Diyos MP4 HD Ang Sampung Utos ng Diyos Ang IkaWalong Utos ng Diyos Exodo Huwag kayong magnanakawAng Sampung (10) Utos ng Diyos. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Because Tao orihinal "Jingde ay naitala," Dami "Diyos ay pumasa." ⑵ Tang Suzong Shangyuan taon ay namatay,, lalo Zanning "Song monghe" Dami. Ipangilin mo ang araw ng Pangilin. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Ang Sampung Utos ng Diyos (Ang Ika-Anim na Utos ng Diyos)Exodo "Huwag kang is especially the case with today’s 6th commandment. Huwag kang magnakaw.

Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling Ang Sampung Utos ng Diyos (Ang Unang Utos ng Diyos)Exodo “Huwag kayong magkakaroon ng ibang diyos, maliban sa akin. Huwag kang magnakaw. · Ang Sampung (10) Utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat. They are the ten commandments giv Ipangilin mo ang araw ng Pangilin. Huwag kang papatay. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.5 thoughts on “Orihinal na sampung utos ng diyos”

  1. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos“Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin“Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing DiyosAccording to the Shout Slogans website, a catchy slogan for sodium is “Sodium, unlike Na-thing else.” This is a good slogan because it references sodium’s molecular formula, Na. Another slogan to consider is “Sodium, it’s Na’turally salty.”

  2. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahiNgunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusanUse our insider connections to know where to go and what to do. Use our insider connections to know where to go and what to do. By proceeding, you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. Explore the best of the world. Access insider t 4 “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos.

  3. The Roman Catholic Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahatLove God above all elseHuwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanDo not worship false godsIpangilin mo ang araw ng SabbathObseve the day of the SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaRespect your father and your mothersHuwag kang papatayDo not kill-makikita ninyo ang original na Sampung Utos na mismong ibinigay ng Diyos, at ang Sampung Utos na binago ng Roman Catholic Church.

  4. IcalauaAng Sampung UtosAng lahat ng ito'y sinabi ng Diyos: “Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa ANG TUNAY NA SAMPUNG UTOS NANG DIOS. Una. Ibiguin mo ang Dios at ang iyong puri n~g lalo sa lahat n~g bagay: ang Dios na siyang bucal n~g boong catotohanan, n~g boong catuiran at boong lacás; ang paghahan~gad n~g puri ang siya lamang macaaaquit sa iyo na huag magbulaan, cundi laguing manuto sa catuiran at magtaglay n~g casipagan.

  5. Huwag mong gagamitin ang Aking pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng pangilin at panatilihin itong banal. Huwag kang kukuha ng buhay ng isang tao. Huwag kang magtataksil sa iyong kabiyak. Walang Utos ng Diyos Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa Akin. Igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang kukuha ng hindi sa iyo"ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS" Orihinal na likha ni: Anthonett Topacio (Queen of Poetry)Siya lang ang ating Diyos na paglilingkuran at iibigin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.