Category: DEFAULT

Dokumentasyon sa paggamit ng isang bagay o produkto

15.02.2023 | LoRiel | 5 Comments

Dokumentasyon sa paggamit ng isang bagay o produkto

Kalimitang naglalaman ang dokumentsayon sa paggawa ng isang bagay o produkto ng mga proseso kung paano binubuo ang isang usapin ito ng proseso,napakahalaga ng kronolohiya o pagkasunod-sunod ng bawat hakabng sa paggawa nang sa gayon ay maging maayos at wasto ang kalalabasan ng produktong gagawin Dokumentasyon Sa Paggawa NG Produkto Original Title: Dokumentasyon Sa Paggawa Ng Produkto Uploaded by Jahariah Cerna Description: dokumentasyon Copyright: © All Rights Reserved Available Formats Download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd Flag for inappropriate content Download now ofMga kalikasan ng Dokumentasyon sa Paggawa ng isangIlang mga dapat tandaan: Nagtataglay ng mga kailanganin, hakbang o proseso ng paggawa ng isang bagay. Panatilihin ang kronolohiya ng mga hakbang sa paggawa ng isang bagay upang makapaghatid ng wastong impormasyon sa mga mambabasa. KATANGIAN NG DOKUMENTASYON SA PAGGAWA NG ISANG PRODUKTO •Malinaw at detalyado ang paglalahad ng bawat hakbang para Isinusulat upang maging gabay sa kung paano gagawin o bubuuin ang isang bagay o produkto. Ano ang karaniwang nilalaman ng isang dokumentasyon sa paggamit ng isang bagay o produkto. Maglakip ng mga larawan upang higit na makita ang biswal na anyo ng produktong ginagawa Upang hindi magkamali sa isang bagay napakahalaga ng pagsunod sa mga hakbang na nasa Dokumentasyon Sa Paggawa NG Produkto Original Title: Dokumentasyon Sa Paggawa Ng Produkto Uploaded by Jahariah Cerna Description: dokumentasyon Copyright: © All Rights Reserved Available Formats Download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd Flag for inappropriate content Download now ofMga kalikasan ng Dokumentasyon sa Paggawa ng isang Kahalagahan ng DOKUMENTASYON SA PAGGAWA NG PRODUKTO/BAGAY •Ito ay nagbibigay tulong sa mga mambabasa kung paano ang tamang proseso sa paggawa ng isang produkto o bagay at kung ano ang dapat unahin at kung ano ang dapat ihulii.(KRONOLOHIKAL) •Nagdadagdag ng kaalaman sa mga mambabasa na maaari nilang magamit sa iba pang bagay na magkatulad ang proseso ng paggawa.

Naisasaalang alang ang mg paraan ng pagsulat ng dokumentasyon sa pagbuo ng isang bagay o produkto;Naiisa isa ang mga hakbang sa pagbuo ng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto Panimula Sadyang mahalaga ang wasto at sapat na pagpapakilala at pagbibigay-katangian sa isang produkto o serbisyo bago ito tangkilin ng isang mamimiliPAGGAWA NG ISANG PRODUKTO f•Malinaw at detalyado ang paglalahad ng bawat hakbang para makasunod at maging malinaw sa mga mambabasa ang kanilang gagawin. f•Gumamiit ng mga pormal na salita /wika upang mas lalong maunawaan ito ng mga mambabasa. At ilagay ang kahulugan ng mga katawang teknikal. fPayak at kombersasyunal ang mga pangungusap sa Dokumentasyon Sa Paggawa NG Produkto Original Title: Dokumentasyon Sa Paggawa Ng Produkto Uploaded by Jahariah Cerna Description: dokumentasyon Copyright: © All Rights Reserved Available Formats Download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd Flag for inappropriate content Download now ofMga kalikasan ng Dokumentasyon sa Paggawa ng isangDOKUMENTASYON Pormal ang paggamit ng wika sa pagsusulat ng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto at inaasahang payak, malinaw, at tiyak ang pagkakasulat ng mga hakbang upang maging madali ang pag-unawa ng mga mambabasa
PAGGAWA NG ISANG PRODUKTO f•Malinaw at detalyado ang paglalahad ng bawat hakbang para makasunod at maging malinaw sa mga mambabasa ang kanilang gagawin. f•Gumamiit ng mga pormal na salita /wika upang mas lalong maunawaan ito ng mga mambabasa. At ilagay ang kahulugan ng mga katawang teknikal. fPayak at kombersasyunal ang mga pangungusap saNaisasaalang alang ang mg paraan ng pagsulat ng dokumentasyon sa pagbuo ng isang bagay o produkto;Naiisa isa ang mga hakbang sa pagbuo ng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto Panimula Sadyang mahalaga ang wasto at sapat na pagpapakilala at pagbibigay-katangian sa isang produkto o serbisyo bago ito tangkilin ng isang mamimili DOKUMENTASYON Pormal ang paggamit ng wika sa pagsusulat ng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto at inaasahang payak, malinaw, at tiyak ang pagkakasulat ng mga hakbang upang maging madali ang pag-unawa ng mga mambabasa★★ Tamang sagot sa tanong: Targit na gagamit ng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o
Bigyang-diin ang sumusunod na punto mula sababasahinAng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto ay nagtataglay ng mgakailanganin, hakbang o proseso ng paggawa ng isang bagay. Isinusulat ito upang maging gabay sa kung paanogagawin o bubuuin ang isang bagay o produktoTamang sagot sa tanongAno ang natutunan sa ginawang deskripsyon ng produkto at dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto?Bakit kailangan na maging wasto at angkop ang paggamit ng wika sa pagsulat ng deskripsyon ng produkto at dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto?Sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng natutunan sa kaalaman at kasanayan sa anyo ng sulating ★★ Tamang sagot sa tanong: Targit na gagamit ng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o Sa pagsulat ng deskripsiyon ng produkto, gumagamit ng pangangatwiran ang manunulat. answer choices TAMA MALI Questionseconds Report an issue QInilalagay sa deskripsiyon ng produkto ang detalyadong paglalarawan dito. answer choices TAMA MALI Questionseconds Report an issue Q

answer choices TAMA MALI Questionseconds Report an issue QInilalagay sa deskripsiyon ng produkto ang detalyadong paglalarawan dito. DOKUMENTASYON Pormal ang paggamit ng wika sa pagsusulat ng dokumentasyon sa paggawang isang bagay o produkto at inaasahang payak, malinaw, at tiyak ang pagkakasulat ng mga hakbang upang maging madali ang pag-unawa ng mgamambabasa. answer choices TAMA MALI Questionseconds Report an issue Q KALIMITANG NILALAMAN AT KATANGIAN NG ISANG DOKUMENTASYON SA PAGGAWA NG ISANG BAGAY O PRODUKTO Applied Subjects SOA Script Filipino SA Piling Larang Teknikal AT Bokasyunal Deskripsyon NG Produkto AT Dokumentasyon this is a script for the applied subjects in filipin0 larangan teknikal at bokas View more University Mindanao State University Course Panimulang Linggwistika (FILL) Uploaded by Mohammad Ryyan Pumbagul Academic year / Sa pagsulat ng deskripsiyon ng produkto, gumagamit ng pangangatwiran ang manunulat.5 thoughts on “Dokumentasyon sa paggamit ng isang bagay o produkto”

  1. Panatilihin ang kronolohiya ng mga hakbang sa paggawa ng isang bagay upang makapaghatid ng wastong impormasyon sa mga mambabasa. Ilang mga dapat tandaan: Nagtataglay ng mga kailanganin, hakbang o proseso ng paggawa ng isang bagay. Maglakip ng mga larawan upang higit na makita ang biswal na anyo ng produktong ginagawa Upang hindi magkamali sa isang bagay napakahalaga ng pagsunod sa mga hakbang na nasaginagawaUpang hindi magkamali sa paggawa ng isang bagay, napakahalaga ng pagsunod sa mga hakbang na nasa dokumentasyonPormal ang paggamit ng Isinusulat upang maging gabay sa kung paano gagawin o bubuuin ang isang bagay o produkto.

  2. _____ na ayos ng mga hakbang na nakasaad sa dokumentasyon sa. paggawa ng isang bagay o produkto Dokumentasyon Sa Paggawa NG Produkto Original Title: Dokumentasyon Sa Paggawa Ng Produkto Uploaded by Jahariah Cerna Description: dokumentasyon Copyright: © All Rights Reserved Available Formats Download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd Flag for inappropriate content Download now ofMga kalikasan ng Dokumentasyon sa Paggawa ng isangAno ang angkop na salita na bubuo sa pangungusap, “Mahalaga ang.

  3. gang panatilihin ang kronolohiya ng mga hakbang sa paggawa ng isang bagay upangDOKUMENTASYON SA PAGGAWA NG ISANG BAGAY O PRODUKTO Panimula Hindi ringamit nakinakailangan upang mabuo at magawa ang isang bagay bago ang mga hakbang ng dokumentasyon ng produkto fAng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto ay nagtataglay ng mga kailanganin, hakbang o proseso ng paggawa ng isang bagay. Isinusulat ito upang maging gabay sa kung paano gagawin o bubuuin ang isang bagay o produkto.

  4. Bernales ()Katangian ng Dokumentasyon sa Paggawa ng Bagay o ProduktoMahalagang panatilihin ang kronolohiya ng mga hakbang sa paggawa ng isang bagay upang makapaghatid ng wastong impormasyon sa mga ding maglakip ng mga larawan upang higit na makita ang biswal na anyo ng produktong ang paggamit ng wika sa pagsusulat ng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto at inaasahang payak, malinaw, at tiyak ang pagkakasulat ng mga hakbang upang magingAnswer: Ang dokumentasyon sa paggawa ay tumutukoy sa proseso na isinagawa ng mga mananaliksik upang mabuo ang isang bagay o produkto

  5. Naisasaalang alang ang mg paraan ng pagsulat ng dokumentasyon sa pagbuo ng isang bagay o produkto;Naiisa isa ang mga hakbang sa pagbuo ng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto Panimula Sadyang mahalaga ang wasto at sapat na pagpapakilala at pagbibigay-katangian sa isang produkto o serbisyo bago ito tangkilin ng isang mamimilin o y s a t n e m Doku sa Paggawa ng Bagay/Produkto Teknikal-BokasyunalMagpakita ng mga halimbawa ng gamit ng produkto at ang inaasahang bunga nito

Leave a Reply

Your email address will not be published.