Category: DEFAULT

Nanginnginig ang kanang kamay

15.02.2023 | GoToo | 4 Comments

Nanginnginig ang kanang kamay

Ngunit mahalaga rin na ang gamot na iyong iinumin ay siguradong makakatulong para sa panginginig at hindi magdudulot ng malubhang mga epekto sa katawan "Now with our lifestyle, we commonly indulge in alcohol, smoking, and other chemical exposure Natural na Gamot sa Panginginig ng Katawan. Kasama rito ang mga products that we take in by mouth, gaya ng alcoholic beverages and cigarettes. · One of the most common causes of neuropathy is exposure to toxins. Dr. Almedia explains, "One [cause] is exposure to toxins. Ang panginginig ng katawan ay isang nakakabahalang karamdaman kung kaya’t mahalaga na ito ay maagapan at masolusyonan.4 thoughts on “Nanginnginig ang kanang kamay”

Leave a Reply

Your email address will not be published.