Category: DEFAULT

Tamang gawain sa loob ng silid-aklatan clipart

15.02.2023 | 111s | 3 Comments

Tamang gawain sa loob ng silid-aklatan clipart

Katulad nito, ang mga aklatan ay nagbibigay ng tunay at maaasahang mga mapagkukunan ng impormasyon para sa mga mananaliksik Mga Gawain Palagi Minsan HindiMaingat kong ginagamit ang palikuran ng aming silid aralanPumipila ako nang maayos sa tuwing bibili ako sa kantinaItinatapon ko sa tamang lalagyan ang mga basura ng aking pinagkainan kapag ako ay namamasyal sa parke. Nakakatulong ang silid-aklatan sa ating pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. a) b) c) 4) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid-aralan mga bagay na makikita sa loob ng silid-aralan lesson para sa kindergarten Tinutulungan tayo ng silid-aklatan na mabuo ang ating mga gawi sa pagbabasa at matugunan ang ating pagkamausisa sa kaalaman. a) b) c) 2) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid -aralan. a) b) c) 3) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid-aralan. Upload your study docs or become a Course Hero member to access this document· Mga Tuntunin sa Silid-AklatanIwasan ang paglikha ng anumang ingayIngatan ang ang aklat, magasin, pahayagan at iba pang kagamitan sa aklatanMaupo nang maayos sa pagbasa at pagsulatHuwag ilabas ang aklat, magasin, o pahayagan nang walang paalam 1) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid -aralan. Ang silid-aklatan ay tulay para sa magandang kinabukasan. Nakakatulong ito sa personal na paglaki at pag-unlad ng isang tao.

  • pintuan c. Nakakatulong ang silid-aklatan sa ating pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. likodAno ang makikita sa harap ng silid aralan a. bintana b. pisara c. pisaraAnong bagay ang malapit sa bintana a. upuanIlang upuan ang makikita sa mapa? Katulad nito, angIlan ang mesa na nasa loob ng silid aralan abcSaan makikita ang pintuan papasok sa loob ng silid aralan a. kaliwa b. mesa b. kanan c. Nakakatulong ito sa personal na paglaki at pag-unlad ng isang tao. Tinutulungan tayo ng silid-aklatan na mabuo ang ating mga gawi sa pagbabasa at matugunan ang ating pagkamausisa sa kaalaman. Ang silid-aklatan ay tulay para sa magandang kinabukasan.
  • Kantina Sa kantina, kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Palaruan Ang palaruan ay isang bahagi Silid-aklatan Sa silid-aklatan, makikita ang mga aklat at iba pang babasahin. Mga Gawain sa Loob ng Silid-aralan WeekMELC-basedKindergartenBahagi ng Paaralan Silid-aralan Sa silid-aralan, tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral na tulad mo.
  • Nakakatulong ito sa personal na paglaki at pag-unlad ng isang tao. Ang silid-aklatan ay tulay para sa magandang kinabukasan. Katulad nito, ang Tinutulungan tayo ng silid-aklatan na mabuo ang ating mga gawi sa pagbabasa at matugunan ang ating pagkamausisa sa kaalaman. Nakakatulong ang silid-aklatan sa ating pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman.

itaas ibaba kanan kaliwaAng orasan ay nasa ng pisaraMakikita ang kabinet sa gawing ng pisaraAng mesa ay nasa bahagi ng pisara Mga Tamang Gawain sa Loob ng Paaralan/silid-aralanQuiz) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid -aralan. Questions Show answers. Questionseconds. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. answer choices. a) b) c) 4) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan a) b) c) 3) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid-aralan. a) b) c) 2) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid -aralan. Gawin ito sa inyong kuwaderno. INSTRUMENTAL. HEURISTIK Pag-aralan ang lokasyon ng mga bagay na matatagpuan sa loob ng silid aralan. Q. Litong-lito si Ana sa dami ng kanyang takdang-gawain kaya naisipan na lamang niyang pumunta sa Silid-aklatan upang magsaliksik.

Silid-aklatan Sa silid-aklatan, makikita ang mga aklat at iba pang babasahin. Kantina Sa kantina, kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Palaruan Ang palaruan ay isang bahagi · Bahagi ng Paaralan Silid-aralan Sa silid-aralan, tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral na tulad mo.3 thoughts on “Tamang gawain sa loob ng silid-aklatan clipart”

  1. Mga Tuntunin sa Silid-AklatanIwasan ang paglikha ng anumang ingayIngatan ang ang aklat, magasin, pahayagan at iba pang kagamitan sa aklatanMaupo nang maayos sa pagbasa at pagsulatHuwag ilabas ang aklat, magasin, o pahayagan nang walang paalamIpakita ang borrower's I.D. kung nais humiram ng aklat

  2. a) b) c) 2) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid -aralan. Mga Tamang Gawain sa Loob ng Paaralan/silid-aralanQuiz. Price Plans. a) b) c) 4) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid-aralan Language) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid -aralan. a) b) c) 3) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid-aralan.

  3. a) b) c) 3) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid-aralan. 1) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid -aralan. a) b) c) 4) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid-aralan a) b) c) 2) Larawang nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan/silid -aralan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.