Category: DEFAULT

Criteria para sa paggawa ng kanta

15.02.2023 | Mikleche | 3 Comments

Criteria para sa paggawa ng kanta

Zosima Masangcay. Ulitin ang pag humming, diretso mas malaya. Mahusay ang pagkagawa sa gawain. Kriteryaang galling sa paggawa ng gawain. Ang kanta ay hindi orihinal at walang tunguhin. Huwag limitahan ang gustong ipahayag. Rubric sa Paggawa ng Malikhaing Paglalahad at mga Bagay Tungkol sa KOOPERASYON Ang lahat ng miyembro ay nagsagawa ng gawin. Nangangailangan ng karagdagang pagsasanay. France Jackson Cariaga Tadeja. Walang nagsagawa sa gawain Rubric PAgsulat Ng Sanaysay Filipino V. Rofer Arches. Hindi gaanong mahusay ang pagkagawa sa gawain. Pagganap sa nakaatang na gawain; Mahusay ang pagkaganap sa nakaatang na gawain. Natapos ang gawain sa itinakdang minute ng paggawa Ang paligsahang ito ay bukas para sa lahat ng mag-aaral na kumukuha ng asignaturang han ng isa hanggang dalawang kalahok ang bawat DepartamentoAng mga kalahok ay inaasahang darating bago sumapit ang ika-ng hapon ng Setyembre,, sa Bulwagn ng Hermana FaustaAng kalahok ay gagamitin ng minus one tape na ibibigay sa namamahala bago umawit· Dito kadalasan lalabas ang lyrics na ilalagay sa chorus. Hayaan lang ang Ritmo na umindayog sa bawat paghinga. Pamantayan Sa Pangkatang Gawain. GradeMaiikling Kwento. Hangang makumpleto na ang mensahe ng kanta. Gabrielle Alonzo. Nangangailangan ng karagdagang pagsasanayna ginugol Natapos ang gawain bago ang itinakdang minute ng paggawa. Isang miyembro lang ang nagsagawa sa gawain. Hindi gaanong mahusay ang pagkaganap sa nakaatang na gawain. Balikan ang mga naisulat at piliin ang pinaka mahalaga Ang kanta ay orihinal subalit kulang sa kaayusan. Tatlo lamang ang miyembro ang nagsasagawa ng mga gawain. Ang kanta ay hindi orihinal at kulang sa kaayusan. Rubrik Sa Pagsulat Ng Sanaysay.

  • Ang totoong buhay ng asul na kuwelyo ay aktwal na, pagkatapos ay ngayon, puno ng damdamin (at isang maliit na katatawanan), at sa gayon ang mahusay na makina na nagpapatakbo sa demokratikong pamilihan ay Bago pa man isasakatup­aran ang mga gawain dapat malinaw sa mga magKlasikong mga kakilala tungkol sa trabaho, trabaho, manggagawa at ang kanilang mga isyu. · Instrument­o sa PagtatayaRubrikPERLA J. MALIG. Mabisang paraan sa pagtataya ang pagamit ng rubrik sa pagsusukat ng natutuhan ng mga mag-aaral upang matukoy ang progreso sa lahat na kasanayan na nalinang sa mga bata lalo na sa Pagsasagaw­a (Performanc­e). Ang kakaibang pang-ekonomiya at panlipunang istruktura ng Amerika sa mga taon ng digmaan nito ay idinisenyo para sa taong nagtatrabaho upang mabuhay tulad ng isang harikaya napupunta ang kasaysayan.
  • Ito ay isang logo na maaaring gamitin sa iba't ibang larangan ng pamahalaan, negosyo, at iba pang organisasyon upang ipakita ang kanilang pagtitiwala sa kapwa Pilipino at pagiging matatag sa mga hamon ng Nais kong gumuhit ng isang bagong simbolo para sa ating bansa, isang simbolo ng pagkakaisa at pagkakapit-bisig sa gitna ng pagsubok at krisis.
  • Angkop ang ilang (kalahati) bahagi ng collage. · Rubric sa Pagbuo ng Larawan/Collage. Hindi naging malikhain sa pagbuo ng collage. Lubusang napakaangkop ng nabuong collage Hindi angkop ang nabuong collage. Lubusang nagpamalas ng pagiging malikahain sa pagbuo ng collage.3 thoughts on “Criteria para sa paggawa ng kanta”

  1. Mensahe Ang awiting naghahatid ng pinakatugmang mensahe sa nakikinig. Maayos ang ritmo at nasusundan ng kalahati ng grupo. Malabo sa mga nakikinig ang mensaheng hatid ng awitin Hindi ganap na naipararating ng awitin ang mensahe nito. Walang ritmo ang awitin. Mahirap sundan ang daloy ng ritmo kaya kaunting ka grupo lamang ang nakaawit nito.

  2. Ulitin ang pag humming, diretso mas malaya. Huwag limitahan ang gustong ipahayag. Hayaan lang ang Ritmo na umindayog sa bawat paghinga. Dito kadalasan lalabas ang lyrics na ilalagay sa chorus. Hangang makumpleto na ang mensahe ng kanta Kung kayang irecord ang humming mas maganda. Pagkatapos ay itala ang pinaka importanteng salita sa kanta.

  3. Gabrielle Alonzo. Rubric sa Paggawa ng Malikhaing Paglalahad at mga Bagay Tungkol sa Rubric PAgsulat Ng Sanaysay Filipino V. Rofer Arches. Pamantayan Sa Pangkatang Gawain. Zosima Masangcay. GradeMaiikling Kwento. Rubrik Sa Pagsulat Ng Sanaysay. France Jackson Cariaga Tadeja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.