Category: DEFAULT

Ilang araw bago umepekto ang tulo

14.02.2023 | Bartik | 5 Comments

Ilang araw bago umepekto ang tulo

Base sa aking karanasan, isang linggo na ang nakalipas bago ko napansin ang unang tulo ng gatas ng aking mga suso, pero sabi ng aking doktor na dapat lagi ko lang ipa-latch sa aking mga suso ang aking sanggol upang masanay siyang mag-latch at masanay rin ako Para sa pag-inom ng Norfloxacin g capsules,na capsules ang iinumin pagkatapos kumain,beses kada araw (umaga at gabi). I-take ito hanggang magsubside ang infection o makitang bumubuti ang lagay ng tulo. Kapag naman, ang ovulation day ay Ayon sa aking OB at pedia ng aking baby, hindi pare-pareho lahat ng mga bagong panganak. Kung makalipas anglinggo at hindi pa rin bumubuti ang lagay, magpakonsulta sa doktor · Bilangin ang itinatagal nitong araw o linggo. Nagkakaiba-iba ito depende sa nararanasan mo. Karaniwan na ang siklo naaraw at ang pinakamatagal ay umabot ngaraw. Kapagang iyong karaniwang cycle, ang pang na araw ang iyong ovulation period. Alamin ang haba ng iyong average cycle ng pagreregla.

Pangalawa, ang tamang pag-inom ng pills kung first timer po kayo ay sa unang limang araw ng regla ninyo. Safe na kapag nag-umpisa kayo sa mga araw na ito at hindi na kailangang maghintay ng pitong araw bago makipagtalik. Pangatlo, maaari rin namang mag-umpisang uminom ng pills kung tapos na ang inyong regla5 thoughts on “Ilang araw bago umepekto ang tulo”

  1. I-take ito hanggang magsubside ang infection o makitang bumubuti ang lagay ng tulo. Kung makalipas anglinggo at hindi pa rin bumubuti ang lagay, magpakonsulta sa doktor Para sa pag-inom ng Norfloxacin g capsules,na capsules ang iinumin pagkatapos kumain,beses kada araw (umaga at gabi).

  2. Makalipas ang ilang buwan o taon, maaaring makaranas ng pananakit/kirot sa puson o sa ibabang bahagi ng tiyan Kapag nahawa ng tulo ang buntis at hindi nagamot bago siya makapanganak, ang impeksiyon ay maaaring makaapekto sa mata ng sanggol na maaaring mauwi sa pagkabulag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.