Category: DEFAULT

Anong tawag sa bacteria na may dalang sakit na tubercolosis

15.02.2023 | ~Pupkin~ | 2 Comments

Anong tawag sa bacteria na may dalang sakit na tubercolosis

Ang tuberculosis ay isang seryosong sakit at maaaring itong maging mapanganib kung hindi malulunasan. Subalit bukod sa baga, ito ay maaari ring kumapit at pagmulan ng impeksyon sa buto, bato, at utak Ang tuberkulosis, sakit sa tuyo, MTB, o TB o tuberculosis sa Ingles (daglat para sa tubercle bacillus) ay isang, at sa kadalasan ay nakamamatay, nakakahawang sakit. Ang tuberculosis, o mas kilala sa tawag na TB, ay isang uri ng malubhang sakit na dulot ng impeksyon sa baga. Ang sakit na ito ay dulot ng mga sari-saring strain ng mycobacteria, na karaniwan ay Mycobacterium na tuberkulosis. Sa katunayan, isa ito sa itinuturing na topdeadly disease sa buong · Ang tuberculosis, o mas kilala sa tawag na TB, ay isang uri ng malubhang sakit na dulot ng impeksyon sa baga. Subalit maaari ring maapektuhan nito ang iba pang bahagi ng katawan tulad ng kidney, spine at utak. [1] Ang tuberkulosis ay karaniwang umaatake sa mga baga, ngunit Ang impeksyong ito ay nag-uugat sa bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Ang impeksyong ito ay nag-uugat sa bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Subalit bukod sa baga, ito ay maaari ring kumapit at pagmulan ng impeksyon sa buto, bato, at utak Isang global na epidemya ang sakit na tuberculosis (TB), isang nakakahawang impeksyon na umaatake sa mga nang idineklara ng World Health Organization o WHO ang Pilipinas bilang ika-walong bansa na nag-ambag sa 6% ngmilyong panibagong mga kaso ng TB sa buong mundonaman noong sinubaybayan ng Department of Health gamit ang national tuberculosis prevalence survey angAng bacteria na ito madalas na umaatake sa lungs o baga ng isang tao.

Ang sakit na ito ay dulot ng mga sari-saring strain ng mycobacteria, na karaniwan ay Mycobacterium na tuberkulosis. Sanhi ito ng isang uri ng bacteria na kung tawagin ay Mycobacterium tuberculosis. Kadalasang inaatake ng bacteria ang mga baga (lungs), kaya kilala rin ang sakit na ito bilang pulmonary tuberculosis Para sa causes of tuberculosis, ito ay dinadala ng bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis, kung saan nakuha ang pangalan nito. Sanhi ito ng isang uri ng bacteria na kung tawagin ay Mycobacterium tuberculosis. Kadalasang inaatake ng bacteria ang mga baga (lungs), kaya kilala rin ang sakit na ito bilang pulmonary tuberculosis · Para sa causes of tuberculosis, ito ay dinadala ng bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis, kung saan nakuha ang pangalan nito. Ito ang pinaka-dahilan sa lahat ng tuberculosis causes, pero kadalasan din ay nakukuha ang bacteria sa pagkahawa. Pwede itong maging active o latent na TBAng tuberkulosis, sakit sa tuyo, MTB, o TB o tuberculosis sa Ingles (daglat para sa tubercle bacillus) ay isang, at sa kadalasan ay nakamamatay, nakakahawang sakit. Ito ang pinaka-dahilan sa lahat ng tuberculosis causes, pero kadalasan din ay nakukuha ang bacteria sa pagkahawa. Pwede itong maging active o latent na TB [1] Ang tuberkulosis ay karaniwang umaatake sa mga baga, ngunit Ang tuberculosis (TB) ay isang nakakahawang sakit (infectious disease), ayon sa World Health Organization (WHO). · Ang tuberculosis (TB) ay isang nakakahawang sakit (infectious disease), ayon sa World Health Organization (WHO).2 thoughts on “Anong tawag sa bacteria na may dalang sakit na tubercolosis”

  1. Sa katunayan, isa ito sa itinuturing na topdeadly disease sa buong Ang bacteria na ito madalas na umaatake sa lungs o baga ng isang tao. Subalit maaari ring maapektuhan nito ang iba pang bahagi ng katawan tulad ng kidney, spine at utak. Ang tuberculosis ay isang seryosong sakit at maaaring itong maging mapanganib kung hindi malulunasan.

  2. Pero kapag apektado ang iba pang Ang tuberculosis (TB) ay isang nakakahawang sakit (infectious disease), ayon sa World Health Organization (WHO). Sanhi ito ng isang uri ng bacteria na kung tawagin ay Mycobacterium tuberculosis. Kadalasang inaatake ng bacteria ang mga baga (lungs), kaya kilala rin ang sakit na ito bilang pulmonary tuberculosis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.