Category: DEFAULT

Pang araw araw na babasahin sa bibliya

15.02.2023 | Dreamteam | 3 Comments

Pang araw araw na babasahin sa bibliya

Kung regular mo itong babasahin, bubulay-bulayin, at isasabuhay, “gagawin mong matagumpay ang iyong lakad.” (Josue ; Awit) Makikilala mo rin ang Diyos at ang kaniyang Anak, si Jesus. Magbibigay din kami ng ilang prayer point at Bible verses na babasahinBibliya Para Sa Mga Bata. Pagtutok: IsangAraw na Interaktibong Debosyonal Tungkol sa Pananampalataya Para sa Mga Bata. At ang kaalamang iyan ay aakay sa iyo sa kaligtasan.—Juan Sa paksa ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa posibleng kahulugan ng makita ang iyong sarili na naglalakad ng nakatapak sa panaginip. Pasko Para sa Mga BataAraw ng Kapayapaan. Ang debosyonal na ito ay batay sa aklat ni R. T. Kendall na pinamagatang Worshipping God Naglalaman ang Bibliya ng pinakamahusay na karunungan para sa pang-araw-araw na buhay. Di-MailarawanAraw na Paglalakbay Patungkol sa Diyos at sa Agham 6 na Araw. Mga Babasahing Gabay: Tingnan ang mga Babasahing Gabay para sa Mga Popular Na PaksaAng Araw-araw na Paghahanap sa Puso Ng DiyosKarunungan Dapat nating basahin ang Bibliya sapagkat ito ay ang Salita ng Diyos para sa atinpahina ng Bibliya, malalaman mo na “walang nagbago sa ilalim ng araw BERSIKULONG BABASAHIN NGAYONG ARAW NG MIYERKULESSETYEM ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo aySa halip na mahilig na umasa sa sarili, nagbababala ang Bibliya: “Siya na nag-iisip na siya ay nakatayo ay mag-ingat na hindi siya mabuwal.” (1 Corinto) Ang araw-araw na pagbabasa ng Bibliya ay makatutulong sa atin upang “lumakad nang karapat-dapat kay Jehova upang paluguran siya” sa halip na hayaang hubugin tayo ng sanlibutan Nanalo ang Diyos sa diyablo para sa atin, tinawag tayo ng Bibliya na mananakop dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Paskong Pampamilya: Isang Debosyonal para sa mga Bata. Ang bawat pang-araw-araw na babasahin ay nagbibigay kaalaman kung paano sambahin ang Diyos sa bawat aspeto ng buhay at magbibigay inspirasyon sa mga mambabasa upang lubos na ituon ang kanilang mga puso sa kanilang relasyon kay Cristo.

Mababasa ba sa Biblia ang salitang “Biblia” Sinasabi ng iba na hindi na raw kailangan pa na sa Biblia ibatay ng tao ang lahat nitong paniniwala dahil hindiSa halip na mahilig na umasa sa sarili, nagbababala ang Bibliya: “Siya na nag-iisip na siya ay nakatayo ay mag-ingat na hindi siya mabuwal.” (1 Corinto) Ang araw-araw na pagbabasa ng Bibliya ay makatutulong sa atin upang “lumakad nang karapat-dapat kay Jehova upang paluguran siya” sa halip na hayaang hubugin tayo ng sanlibutanB. Pagganyak/ Paghahabi sa layunin ng aralin. A. Babasahin ng mag-aaral ang Bersikulo sa Bibliya:! Tesalonica Magpasalamat sa Diyos sa lahat pagkakataon. B. Paggaganyak: Ang Kwento ng Sampung Ketongin sa Bibliya C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Basahin ang Kwento sa pSagutin ang mga tanong Ang Simbahan ni Jesucristo ng Mga Banal sa Huling-arawkuwento sa Bibliyababasahin sa kanila ang kanilang mga itinatanging kuwento4 na Araw Paghahanap ng Kalayaan mula sa StressAraw Tama Na: Patahimikin ang Mga Kasinungalingang Nagnanakaw ng Iyong KumpiyansaAraw Isang Kidlat na KagalakanAraw Ang Mga Bersikulo ng Biblia sa Linggong Ito PebreroKung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa; gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Mga Awit Uri ng babasahin na naglalarawan ng pang-araw-araw na pangyayari, kadalasan ay tungkol sa karanasanNaglalaman ng mga artikulo, kuwento, larawan o anunsyo na pinopondohanGrapikong midyum na ang salita at larawan ay ginagamit sa isang kuwentoPormal na uri ng pahayagan na naglalaman ng mmga internasyunal na kaganapan
Kung babasahin ninyong muli ang Genesisat 2, makikita ninyo na namahinga ang Diyos noong ikapitong araw hindi dahil sa pangunahing ang Kanyang gawain aySa araling ito, tatalakayin natin ang mga puwede mong gawin para ma-enjoy mo ang pagbabasa at pag-aaral ng BibliyaBakit dapat nating regular na basahin ang Bibliya Maligaya at matagumpay ang taong regular na nagbabasa ng Bibliya, o ng “kautusan ni Jehova.” (Basahin ang Awit) Subukan itong basahin nang kahit ilang minuto araw-araw "Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan naaraw ayon sa mga kasulatan; At Siya'y napakita kay Pedro, saka sa labindalawa4 Pansinin ang mga dahilan kung bakit hinilingan ni Jehova ang lahat ng magiging hari ng Israel na basahin ang aklat ng maka-Diyos na kautusan araw-araw: (1) “upang matuto siyang matakot kay Jehova na kaniyang Diyos nang sa gayon ay maingatan niya ang lahat ng mga salita ng kautusang ito at ang mga tuntuning ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng
(2 Timoteo ; Awit) Kung babasahin mo ang Bibliya at tatanggapin ang mga turo nito bilang giya sa iyong pang-araw-araw na pamumuhayGusto mo bang malaman kung paano makakatulong sa iyo ang panalangin Basahin ang karanasan ni Nehemias. (Nehemias, kabanata 2) Pagkatapos, gamitin ang worksheet na “ Sinagot ng Diyos ang Kaniyang Panalangin ” para matutuhan ang mga aral mula sa ulat na iyon. Tip: Kapag nagbabasa ka ng Bibliya, siguraduhin mong tahimik ang paligid para Linggo, Abril 9, Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Mga Gawa,aSalmo,abSa Bethel at sa mga tahanang misyonero sa palibot ng daigdig, ang araw ay pinasisimulan sa pang-umagang pagsamba, kasali na rito ang pagtalakay sa pang-araw-araw na teksto. Natutulungan nito ang mga kapatid na umpisahan ang araw na yaon sa mabuting paraan, na binubulay sa araw-araw ang mga paalaala ni Jehova.—Awit, 2; Fil.

Ngayon, pagtutuunan natin ng pansin ang mga talatang makakatulong na Ang taon ng liturhiya, na tinatawag ding taong liturhikal o kalendar,bahagi ng Kasulatan ang babasahin maging sa taunang siklo o siklo ng ilang taon sa kanilang pang-araw-araw na pagninilay sa mga takdang babasahin sa Biblia. Ang mga pagninilay rito ay isinulat ng mga karaniwang taong nagsisikap na Ang Bibliya ay puno ng mga talata na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay.A. Babasahin ng mag-aaral ang Bersikulo sa Bibliya:! Basahin ang Kwento sa pSagutin ang mga tanong · Nanalo ang Diyos sa diyablo para sa atin, tinawag tayo ng Bibliya na mananakop dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Sa paksa ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa posibleng kahulugan ng makita ang iyong sarili na naglalakad ng nakatapak sa panaginip. Magbibigay din kami ng ilang prayer point at Bible verses na babasahin · Uri ng babasahin na naglalarawan ng pang-araw-araw na pangyayari, kadalasan ay tungkol sa karanasanNaglalaman ng mga artikulo, kuwento, larawan o anunsyo na pinopondohanGrapikong midyum na ang salita at larawan ay ginagamit sa isang kuwentoPormal na uri ng pahayagan na naglalaman ng mmga internasyunal na kaganapan B. B. Paggaganyak: Ang Kwento ng Sampung Ketongin sa Bibliya C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Tesalonica Magpasalamat sa Diyos sa lahat pagkakataon. Pagganyak/ Paghahabi sa layunin ng aralin.

· SALAWIKAIN •Maikling mga pangungusap na naglalaman ng makahulugang mga paksa, kadalasang naihahalintulad sa pang-araw araw na pamumuhayPARABULA •karaniwang ang kwento ay nagmula sa Bibliya na karaniwang nagiiwan ng magandang aral sa mga mambabasa MITO – ito ay mga kwento tungkol sa mga diyos at diyosa3 thoughts on “Pang araw araw na babasahin sa bibliya”

  1. Pasko Para sa Mga BataAraw ng Kapayapaan. Di-MailarawanAraw na Paglalakbay Patungkol sa Diyos at sa AghamHindi espesipikong sinasabi ng Bibliya kung gaano kadalas na babasahin natin ito. Pagtutok: IsangAraw na Interaktibong Debosyonal Tungkol sa Pananampalataya Para sa Mga Bata. Bibliya Para Sa Mga Bata. Gayunman, iniulat nito ang payo ni Jehova kay Josue na 'basahin ang aklat ng Paskong Pampamilya: Isang Debosyonal para sa mga Bata.

  2. Ang bawat pang-araw-araw na babasahin ay nagbibigay kaalaman kung paano sambahin ang Diyos sa bawat aspeto ng buhay at magbibigay inspirasyon sa mga mambabasa upang lubos na ituon ang kanilang mga puso sa kanilang relasyon kay Cristo. Ang debosyonal na ito ay batay sa aklat ni R. T. Kendall na pinamagatang Worshipping GodSa susunod na apat na araw, malalaman natin kung bakit mahalaga ang Biblia, kung paano magsimula ng pang-araw-araw na ugali sa pagbabasa 6 na Araw.

  3. At ang kaalamang iyan ay aakay sa iyo sa kaligtasan.—Juan Nang araw na yaon ay bumasa sila sa aklat ni Moises sa pakinig ng bayan;at kaniyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay: upang siya'y Naglalaman ang Bibliya ng pinakamahusay na karunungan para sa pang-araw-araw na buhay. Kung regular mo itong babasahin, bubulay-bulayin, at isasabuhay, “gagawin mong matagumpay ang iyong lakad.” (Josue ; Awit) Makikilala mo rin ang Diyos at ang kaniyang Anak, si Jesus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.