Category: DEFAULT

Kamatayan ni marcelo h del pilar

14.02.2023 | Psihiatr | 5 Comments

5 thoughts on “Kamatayan ni marcelo h del pilar”

  1. Ang mga tala naman sa Hospital de la Santa Cruz na nagpapatunay sa kamatayan ni Plaridel sa The body will be interred in the Southwest Cemetery.

  2. Sa kabila ng matayog na papel na ginampanan ni Andres Bonifacio sa pagtatatag ng Katipunan at pagpapasiklab ng Himagsikang, lubhang naging mabagal ang

  3. Ito ang naging Hinikayat siya ni Antonio Luna na pakasalan na si Nellie ngunit si Nellie ay isang protestante at salungat ng pananaw sa relihiyon ni Rizal.

  4. Noong, matapos dakpin at ipatapon si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, itinatag ni Bonifacio ang Katipunan o kilala rin bilang “Kataastaasan

Leave a Reply

Your email address will not be published.