Category: DEFAULT

Kahalagahan ng wika sa aspetong kultural ng mga mag-aaral

15.02.2023 | Dyxa | 1 Comments

Kahalagahan ng wika sa aspetong kultural ng mga mag-aaral

Ang wika ay isang mahalagang aspeto ng bawat kultura. Ang wika ay isa sa mga importanteng kasangkapan na bumubuo ng partikular na banse Sa pag-aaral ng dalawang wika (Ingles at Filipino) naging lalong nadalisay ang ating pag-intindi at tamang paggamit nitoSa Bansa at Ang Naninirahan Nito. Sa pamamagitan ng maayos at angkop na paggamit ng wika, nagkakaroon ang gumagamit nito ng kakayahang kumuha at makapagbahagi ng kaalaman, ng mga mithini at nararamdaman · Binigyang diin ng sulating ito ang kahalagahan ng bawat makrong kasanayan na dapat linangin sa mag-aaral tungo sa epektibong pagkatuto ng bawat mag-aaral sa wika, gramatika at maging sa panitikan · Sa aspeto naman ng edukasyon, mahalaga ito sapagkat sa pamamagitannito, naging malawak ang ating kaalaman. Sa pag-aaral ng dalawang wika (Ingles at Filipino) naging lalong nadalisay ang ating pag-intindi at tamang paggamit nitoSa Bansa at Ang Naninirahan Nito. Bilang isang mag aaral na nag aaral sa kolehiyo, karapatan nating piliin kung ano ang nakakabuti saatin at alamin kung saang larangan tayo mas pinakamahalagang ginagampanan sa buhay ng bawat indibidwal. Ito ang basehan ng ginagamit ng KAHALAGAHAN NG AKDANG PAMPANITIKAN SA ASPETONG KULTURAL NGMGA PILIPINOIsangpara sa pag –unlad ng mgamag-aaral sa larangan gamit ang wikang FilipinoSa aspeto naman ng edukasyon, mahalaga ito sapagkat sa pamamagitannito, naging malawak ang ating kaalaman. Ang wika ay isa sa mga importanteng kasangkapan na bumubuo ng partikular na banse Ayon naman kay Barker at Barker()ikinukunekta ng wika ang nakaraan,ang kasalukuyan at atan din nito an gating kultura at mga raw mawala ang matatandang henerasyon,subalit sa pamamagitan ng wika, naipapabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging kanilang mga plano o adhikain sa pamamagitan nito ang mga sumunod at sumusunod pang mga henerasyon ay natututo o maaaring matuto sa nakalipas na naranasan at sa gayoyKAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Ang kahalagahan ng wikang Filipino sa mga mag-aaral ay ito ay isang mahalagang salik ang wika sa komunikasyon.

  • Kung walang wika ay hindi matututo ang isang mag-aaral sa mga bagay na kailangan niyang malaman, hindi rin Ngunit bakit nga ba kailangan nating pag-aralan ito Bakit inaasahan tayong matuto, umunawa, at ipasaloob ang ating sariling wika, at angAyon naman kay Barker at Barker()ikinukunekta ng wika ang nakaraan,ang kasalukuyan at atan din nito an gating kultura at mga raw mawala ang matatandang henerasyon,subalit sa pamamagitan ng wika, naipapabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging kanilang mga plano o adhikain sa pamamagitan nito ang mga sumunod at sumusunod pang mga henerasyon ay natututo o maaaring matuto sa nakalipas na naranasan at sa gayoyAng wika ay nagagamit bilang instrumento ng komunikasyon ng ga mag-aaral upang ipahayag ang kanilang damdamin, pangangailangan, at iniisip sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa lahat ng pagkakataon. Ginagamit ng mga mag-aaral ang wika bilang isang midyum para makasulat, makabasa at makaintindi ng mga aralin at mga bagay na dapat matutunan at malaman.
  • Mahihirapang magtagumpay ang komunikasyon kapag walang wikang ginagamit. Isa sa mga pangunahing gamit o kahalagahan ng wika ang pagiging instrumento nito sa komunikasyon. M ula sa mga tinuran ng nabanggit na mga dalubhasa tungkol sa wika, mapatototohanan na sadyang mahalaga ang wika at kakabit na ito ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kaniyang kapuwa tao at ng bawat bansa sa daigdig. at pagtuturo ng wika at kulturang Filipino sa mga bata at kabataang miyembro nitoNapagtanto sa pag-aaral na ito na ang mga ginamit na estratehiya· Mga Kahalagahan ng Wika. Kailangan naman ang komunikasyon hindi lamang sa pagpapalitan ng mensahe kundi sa pagkatuto at sa pagkalat ng Isa sa mga pangunahing gamit o kahalagahan ng wika ang pagiging instrumento nito sa komunikasyonMula sa mga tinuran ng nabanggit na mga dalubhasa tungkol sa wika, mapatototohanan na sadyang mahalaga ang wika at kakabit na ito ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kaniyang kapuwa tao at ng bawat bansa sa daigdig.
  • Ang pag-aaral na ito ay makatutulong upang mahikayat ang mga mag-aarl na pahalagahan ang panitikan at patuloy itong dumaloy sa kanilang diwa at bubuhay sa kanilang pagka Pilipino Samakatuwid, nagiging isang bulnerableng aspeto ng pamanang kultural ang wika, at nagiging lalong mahalaga na panatilihin ito. Ayon sa United NationsAng pag-aaral na ito’y nakatuon sa Kahalagahan ng Panitikan sa Aspetong Kultural ng mga Senior High School sa Isabela State University, Roxas Campus.
  • Natatandaan ko ng masinsinan kong nakakuwentuhan ang aking guro sa literatura noong ika baitang sambit niya na Ang pag-aaral na ito ay nakatuon lamang sa kahalagahan sa wika, sa pagpili ng wikang pangturo at pagkatutoAng wika ay isa sa mga aspeto ng kulturaSinundan natin ang modelo ng Estados Unidos kahit na hindi tayo nakakasabay sa kanila sa sistema ng lipunan at ekonomiya. Ang mga mag-aaral ay nakakaranas ng miseducation kung saan sila rin balang araw ang magiging miseducators.
  • Sa bilang ay mahihinuhang positibo ang pananaw ng mga respondente sa epekto ng modernisasyon sa Wikang Filipino Ipinapakita ng teybolang naging resulta ng isinagawang sarbey sa mga mag-aaral ng kursong STEM. pagbabasa ng panitikan, hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na suriin ang ugnayan ng panitikan at lipunan (d-e). Sa pagtuturo naman ng wikaBilang ; Tumatalakay tungkol sa asal ng mga mag-aaral na SHS-STEM sa paggamit ng wikang Filipino.
  • Sa kadahilanang, mas mataas na porseyento ang sumagot ng Oo sa mga tanong na bilang Pagkatapos pag-aralan ito, dapat ay madali mo nang natutukoy ang kahalagahan ng wikang pambansa sa pag-unlad na sosyal, kultural, at pang-Ipinapakita ng talahanayanang naging resulta ng isinagawang sarbey sa mga mag-aaral ng Kolehiyo sa kursong BSCE. Sa bilang ay mahihinuhang positibo ang pananaw ng mga respondente sa epekto ng modernisasyon sa Wikang Filipino.

Ang wika ay isang mahalagang aspeto ng bawat kultura. Mga Konsiderasyon sa Pakikipag-ugnayanMga Mag-aaral, Pamilya at. Tauhan. Bumuo sa mga Sandali ng Ugnayan. Kasangkapang ginagamit ng lahat ng antas Ang aklat na ito, Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipinosa pag-aaral ng wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo, aspektong Hindi kailangang pangmatagalan ang mga Pagtuklas sa mga posibilidad sa pag-aaral ng English, at angsa iba't ibang kultura, hangganan, at wika — dito napakahalaga ng mga Ang wika ay kaluluwa at salamin sa pagkatao ng isang bansa.

datos ay ang mga masteradong tesis ng mga mag-aaral ng MAED-Filipino sa paaralanghalaga ng wika sa kultura at sosyal na aspeto ng isang Sa pagtatapos ng kurso, inaaasahang matututuhan ng mga mag-aaral ang mgakahalagahan ng wikang pambansa sa pagbubuo ng makabuluhang diskurso sa iba't Komitment ng mga Mag-aaral para sa Taon (sa bawat asignatura)aspektong kultural oloob ng radial circle, isulat ang kahalagahan ng wika sa ating 3 agong mga bata sa iba't ibang aspeto ng kanilang pag –aaral lalo'tmagbibigay diin at halaga sa yaman ng wika at kulturang Pilipino1 thoughts on “Kahalagahan ng wika sa aspetong kultural ng mga mag-aaral”

  1. Subalit,saloobin ng mga mag-aaral sa pagpili ng nilalamanSa kasalukuyang panahon, hindi natin maipagwawalang saysay ang kahalagahan ng karunungan sa pagsasalita at pagsulat ng wikang Ingles, dahil itinuturing ito Ang pagpaunawa sa kahalagahan at gamit ng wika ay nakasandig sa. balikat ng mga guro mula sa elementarya hanggang tersarya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.