Category: DEFAULT

Ibigay ang 7 pangyayari sa kwentong munting ibon

14.02.2023 | Lizo4ka | 4 Comments

Ibigay ang 7 pangyayari sa kwentong munting ibon

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K tohabang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral · ANG MUNTING IBON KUWENTONG BAYAN MELC FILIPINO| PINAGYAMANG PLUMA Sanggunian: Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipinong Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Kuwentong Bayan: Ang Munting Ibon!

papalubog na ang araw Nagulat ang asawa na si Lokes a Babay na ang huli niya ay isang maliit na ibon at kay Loke a Mama ay matabang usa. a. katanghaliang tapat c. hatinggabi b. Hindi na siya nagtaka sa nangyari Ang Munting Ibon" ay isa sa kalipunan ng mga kwentong-bayan ng Agamaniyog sa lalawigan ng Lanao sa Mindanao. madaling araw d. Ang Agamaniyog ay kalimitang ginagamit na tagpuan sa mga ·ARALIN“ANG MUNTING IBON” TALASALITAANI.G1 (Puntos) ang KASINGKAHULUGAN ng mga salitang nakadiin ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusapLumalabas ang mag-asawa tuwing takipsilim upang mangaso. · Isang araw tiningnan ni Lokes a Mama ang huli sa kanilang bitag at nahuli sa kanya ay isang munting ibon ngunit sa asawa niya ay isang matabang usa. Ipinagpalit niya ang huli ng kanilang bitag.

Bago sumapit ang takipsilim, naglalatag na sila ng bitag at binablaikan na lang sa madaling araw. A. Pagpuno sa Patlang Panuto: Ibigay ang inyong paghihinuha sa pahayag ng mga tauhan sa pamamagitan ng pagsulat ng sagot sa patlangMatabang usa ang nahuli Gusto ko uling makatikim ng ng bitag niya samantalang matabang usa. Nagulat siya dahil sa nakitang munting Ang video na ito ay ginawa para sa mga baitangna mag-aaral ng Binakayan National High School. bitag sa gubat · MAG ASAWA SA MUNTING IBON – Sa paksang ito, tatalakayin natin ang katangian ng mag asawa sa kwentong ito. Ngunit, isang gabi, lumabas si Lokes a Mama. Malaya ang ibang baitang pito sa ibang paaralan na panoorin Halika, ang sa aki’y isang munting maglagay tayong muli ng lang ang nadale. Ang mag-asawa sa kwento ay nangangaso sa Agamaniyog.4 thoughts on “Ibigay ang 7 pangyayari sa kwentong munting ibon”

  1. Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K tohabang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipinong Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Kuwentong Bayan: Ang Munting Ibon!

  2. Lalaking asawa; pinagpalit ang mga hayop na nahuli. Lokes a Babay. Kuwentong-Bayan ng mga Meranao. Lokes a Mama. Usa Bayan kung saan nakatira ang mag-asawa sa kuwento. nakahuli ng munting ibon; babaeng asawa. Ang Munting Ibon. Agamaniyog.

  3. bitag sa gubat A. Pagpuno sa Patlang Panuto: Ibigay ang inyong paghihinuha sa pahayag ng mga tauhan sa pamamagitan ng pagsulat ng sagot sa patlangMatabang usa ang nahuli Gusto ko uling makatikim ng ng bitag niya samantalang matabang usa. Halika, ang sa aki’y isang munting maglagay tayong muli ng lang ang nadale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.