Category: DEFAULT

Anong kontinente ang pinakamaliit

12.03.2023 | JIup | 3 Comments

Anong kontinente ang pinakamaliit

Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig sa lawak na halos % ng kabuuang lupa ng daigdig Europe Australia Ang Australia ay isang bansang kinikilala ring kontinenteng pinakamaliit sa daigdig Depende sa pagpapakahulugan, ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente ng mundo, o isang subkontinente ng mas malaking Eurasya o sukat itong aabot sa,, km(17,, mi kuw) — halos% ng kabuuang laki ng kalupaan ng Daigdig at % ng kabuuang lawak ng balat (Ingles: surface area) nito Ang kontinenteng ¼ na bahagi ng kalupaan ng Asya at Ikalawa sa pinakamaliit ng kontinente sa lawak na % na kabuuang lupa ng daigdig Australia at Oceania Ang pinakamaliit na kontinente na napalilibutan ng Indian at Pacific Ocean · Europe Ang laki ng Europe ay sangkapat (1/4) na bahagi lamang ng kalupaan ng Asya.

  • Anong kontinente ang ikalawa sa pinakamaliit na halos 6% lang ang kabuuang lupa sa digdig A. Europe C. South America B. Asya D. Australia; Anong karagatan ang matatagpuan sa Silangang bahagi ng Daigdig A. Indian Ocean C. Atlantic Ocean B. Arctic Ocean D. Pacific Ocean; AralinKatangiang Pisikal ng Daigdig
  • Napalilibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean,at inihihiwalay ng Arafura Sea at Timor Sea Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig sa lawak na halos % ng kabuuang lupa ng daigdig• Ang Australia ay isang bansang kinikilala ring kontinenteng pinakamaliit sa daigdig.
  • answer choices Southern Ocean Arctic Ocean Ang pinakamaliit na kontinente answer choices South America Antartica Europe Australia Questionseconds Q. Ang pinakamalaking karagatan answer choices Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean Southern Ocean Questionseconds Q. Ang karagatang hangganan ng Asia, Africa, and Australia.
  • Africa Sa kasalukuyan, ilan ang mga kontinente answer choicesAnong kontinente ang pinakamaliit sa daigdig answer choices.3 thoughts on “Anong kontinente ang pinakamaliit”

  1. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig sa lawak na halos % ng kabuuang lupa ng daigdig Europe Australia Ang Australia ay isang bansang kinikilala ring kontinenteng pinakamaliit sa daigdig Europe Ang laki ng Europe ay sangkapat (1/4) na bahagi lamang ng kalupaan ng Asya.

  2. Anong kontinente ang ikalawa sa pinakamaliit na halos 6% lang ang kabuuang lupa sa digdig A. Europe C. South America B. Asya D. Australia; Anong karagatan ang matatagpuan sa Silangang bahagi ng Daigdig A. Indian Ocean C. Atlantic Ocean B. Arctic Ocean D. Pacific Ocean; AralinKatangiang Pisikal ng Daigdig

  3. Napalilibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean,at inihihiwalay ng Arafura Sea at Timor Sea. Dahil sa mahigitmilyong taong pagkakahiwalay ng Australia bilang isang kontinente.KeepOnLearning Explanation: Ang Australia ay isang bansang kinikilala ring kontinenteng pinakamaliit sa daigdig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.