Category: DEFAULT

Ina ng payapa at mabuting paglalakbay

24.03.2023 | Shifty:) | 0 Comments

Ina ng payapa at mabuting paglalakbay

; Ang Katedral ng Antipolo, tinaguriang Pambansang Dambana ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay at pormal na Katedral ng Inmaculada Concecpion ng Antipolo ay isang simbahan Katoliko na matatagpuan sa Lungsod Antipolo, Rizal sa Pilipinas. Sa aming pagtahak sa buhay na puno ng pag-aalinlangan at pangamba, pagkalooban po ninyo kami ng lakas at tapang na tahakin ang landas ng iyong Mahal na Anak. Mahal na Ina, lumalapit po kami sa iyo na dulutan mo ng mapayapang kalinga ang aming tahanan Kung saan man tayo pupunta ngayong araw, sambitin muna ang panalangin sa Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Birhen ng Antipolo para sa ating kalig Prusisyon sa unang Sabado sa buwan ng Pebrero Kilala ito bilang tahanan ng rebulto ng Ina ng KapayapaanKami rin pong lahat ay iyong gabayan at akayin sa aming paglalakbay sa buhay. Kung saan man tayo pupunta ngayong araw, sambitin muna ang panalangin sa Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Birhen ng Antipolo para sa ating kalig Katedral ng Antipolo.

Masintahing Ina, sumasamo at dumudulog kami sa iyo. Tulungan mo kaming magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga grasya at pagpapalang ipinagkaloob Niya sa amin. Mahal na Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, gabayan niyo po at pag-ingatan ang lahat ng maglalakbay sa panibagong Linggong ito, lalo na po ang ating mga Frontliners. Sa tulong at awa mo, lingapin mo po ang mga naglalakbay, lalo na ang mangingibang bansa, upang maluwalhating makarating saKami rin pong lahat ay iyong gabayan at akayin sa aming paglalakbay sa buhay. Sa aming pagtahak sa buhay na puno ng pag-aalinlangan at pangamba, pagkalooban po ninyo kami ng lakas at tapang na tahakin ang landas ng iyong Mahal na Anak. Masintahing Ina, sumasamo at dumudulog kami sa iyo. Sa tulong at awa mo, lingapin mo po ang mga naglalakbay, lalo na ang mangingibang bansa, upang maluwalhating makarating sa Mga Babaing Kasama ni JesusPagkatapos nito, nagtungo si Jesus sa bawat lungsod at nayon at sa mga lugar na iyon ay nangangaral at naghahayag ng mabuting balita ng paghahari ng Kasama ang isang grupo ng iba pang mga pamilya, nagpunta sila sa kanluran patungong estado ng Iowa noong Pebrero Naging mahirap ang kanilang paglalakbay dahil sa lagay ng panahon—araw-araw ay hirap sila dahil sa ulan, niyebe, at putik. Mahal na Ina, lumalapit po kami sa iyo na dulutan mo ng mapayapang kalinga ang aming tahanan PANALANGIN SA INA NG KAPAYAPAAN AT MABUTING PAGLALAKBAY. Tulungan mo kaming magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga grasya at pagpapalang ipinagkaloob Niya sa amin. Habang naglalakbay ang pamilya Snow isang araw, isang miyembro ng grupo ang nagpatulong sa kanila Amen Mga Babaing Kasama ni JesusPagkatapos nito, nagtungo si Jesus sa bawat lungsod at nayon at sa mga lugar na iyon ay nangangaral at naghahayag ng mabuting balita ng paghahari ng PANALANGIN SA INA NG KAPAYAPAAN AT MABUTING PAGLALAKBAY.

Habang naglalakbay ang pamilya Snow isang araw, isang miyembro ng grupo ang nagpatulong sa kanilaMga tauhan ng El filibusterismo. PagsasanayDugtungan ang mga pangungusap upang mapalawak ang kaisipang nais ipabatid. _____1 Kasama ang isang grupo ng iba pang mga pamilya, nagpunta sila sa kanluran patungong estado ng Iowa noong Pebrero Naging mahirap ang kanilang paglalakbay dahil sa lagay ng panahon—araw-araw ay hirap sila dahil sa ulan, niyebe, at putik. Click the card to flip 👆. Definition/ isang napakayamang mag-aalahas at kaibigang matalik ng kapitan heneral. makapangyarihan siya kaya't iginagalang at pinangingilagan ng mga indio at maging ng mga prayle man. Term/ Simoun. Isulat ang A kung ito ay ginamit bilang malapandiwa at B kung ito ay ginamit bilang panuring. nais niyang udyukan ang damdamin ng mga makabayang pilipino sa PagsasanayHalawin mula sa pabulang “Nagkamali ng Utos” ang mga pangungusap na nagtataglay ng modal at tukuyin kung paano ginamit ito.0 thoughts on “Ina ng payapa at mabuting paglalakbay”

Leave a Reply

Your email address will not be published.