Category: DEFAULT

Ang batang may maraming-maraming bahay tema

02.03.2023 | !_WD_! | 1 Comments

1 thoughts on “Ang batang may maraming-maraming bahay tema”

  1. Disila makapaniwala petsa at oras ng symposiumUupo sila sa aking harapan at makikinig saaking kuwento. medyo informal ang pagtatalakayang ito. Kapag ipinakikita ko na ang amingmga bahay, nanlalaki ang kanilang mga mata. ang ganitong seminar ay isinasaayos ng UNESCO at iba pang internasyunal na organisyon. Binubuo ng apat hanggang anim na dalubhasang tagapagsalita. international seminar. worksyap o diskusyong papel. tinatawag din itong "pagpupulong bayan". simposyum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.