Category: DEFAULT

Dating daan saan ang mga kaluluwa ng mga namatay na

15.02.2023 | JumenyTan | 1 Comments

Dating daan saan ang mga kaluluwa ng mga namatay na

(Ezekiel) Ang Leviticoay nagsasabi hinggil sa “isang patay na kaluluwa” (isang “bangkay,” Jerusalem Bible). Gayunman, ang Bibliya ay nagsasabi: “Ang kaluluwang nagkakasala —ito mismo ay mamamatay.”. MCGI Channel. At ang mga Nazareo ay pinagsabihang huwag lumapit sa “anumang patay na kaluluwa” (“isang patay na katawan,” Lamsa)Saan napupunta ang kaluluwa ng mga taong namatay na Tunghayan ang kasagutan sa Banal na Kasulatan.* * * * * * * Siguraduhing iyong napanood ang mga biblical Si Eliseo Soriano, na tinatawag na “Brother Eli” ng kanyang mga miyembro, ay dating disipulo ni Nicolas Perez, ang nagtatag at punong ministro ng Iglesya ng Diyos kay Kristo Hesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan, isang organisasyong panrelihiyon na humiwalay sa Iglesia ni Kristo na itinatag naman ni Felix Manalo Alamin ang sagot sa Biblia! Matutunaw ang iyong katawan. 年10月26日Ang paraan upang ang tao ay maniwala sa salita ng Dios (Partof 3) Ang Dating Daan MCGI. Dios Ano ang magigingSaan napupunta ang patay Basahin natin ang Eclesiastes Bro Daniel Razon: Eclesiastes “At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya.” Bro Eli Soriano: Iyong alabok, uuwi ulit sa lupa. Matutunaw iyon. Tapos iyong espiritu ng buhay na inihinga sa ilong, babalik iyon sa Dios Maaaring iba ang dating nito sa isang tao na naniniwala sa imortalidad ng kaluluwa. Biblikal ba ang pananalangin para sa patay para makapasok ang kanilang kaluluwa sa kaharian ng. MCGI Channel Saan napupunta ang kaluluwa ng patay · Eclesiastes · “At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Dios na nagbigay sa 年8月18日| Ang Dating Daan.

年11月21日Ang Dating Daan · @AngDatingDaanTV. Saan mapupunta ang kaluluwa ng isang taong namatay na Alamin ang sagot ni Bro. Eli Soriano ayon sa· Karamihan ng tao, kasama na ang mga nagpapanggap na Kristiyano, ay naniniwala na tayo (ang ating mga walang kamatayang kaluluwa) ay kaagad mapupunta sa langit o impiyerno kapag tayo ay namatay. Ang iba naman ay naniniwala na hindi kaagad tayo mapupunta sa mga lugar na ito, pero ang ating kapalaran ay nakatakda naSa aking sariling pananaw, ang kaluluwa ay namamatay rin. Ang hindi namamatay ay ang espiritu. Ang kaluluwa ay katumbas ng mga ideolohiya, pananaw, paniniwala, at mga kaalamang iyong natamasa at nakuha sa iyong pag-iral sa mundong ito. Ito ay nakapaloob sa iyong utak. Sa sandaling ikaw ay mamatay, ang utak ay namamatay, kasama na ang Ang tao ay mortal – tayo ay namamatay. Wala tayong “kaluluwang walang kamatayan.” Salungat sa kilalang paniniwala, inihahayag ng Biblia na ang mga tao ay walangBinabanggit ng Bibliya na si Satanas ay “dumadaya sa buong tinatahanang lupa.”. (Apocalipsis) Ayaw ni Satanas at ng kaniyang mga demonyo na maniwala tayo sa Salita ng Diyos, ang Bibliya. Sinisikap nilang ipapaniwala sa mga tao na ang mga patay ay nabubuhay saan man sa dako ng mga espiritu. Tingnan natin kung papaano nila ginagawa iyon
Tuntunin Para sa Matuwid na PamumuhayYamang kayo nga ay muling binuhay na kasama ni Cristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saanAng mga demonyo ay masama, mandaraya at mapangwasak. Ayon saCorinto, ang mga anghel ay nagkukunwang anghel ng kaliwanagan at alipin ng katwiran. Ang pagpapakita bilang multo at panggagaya sa isang namatay na tao ay kaya ring gawin ng mga demonyo o masamang espiritu. Ang pinakamalapit na halimbawa sa Bibliya ng "pagpaparamdam" ay Kung naligtas siya sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nasa langit na siya kung saan siya nakakaranas ng kapahingahan at kagalakan sa piling· Basahin ulit natin ha, Jer – “Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan; at magsilakad kayo roon, at kayo’y mangakakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa: nguni’t kanilang sinabi, Hindi kami magsisilakad doon
Kapag namatay ang mga tagasunod ni Cristo, ang kanilang espiritu/kaluluwa ay dagliang pupunta sa langit kung saan naninirahan ang Diyos (tingnan angCor Huwag matutulog na paharap sa pinto dahil hihilahin nikamatayanIwasang mauntog ang kabaong kapag inilalabas ng bahay parahindi mahirapan ang kaluluwa ng

Intrinsiko sa Buwan ng Multo ang benerasyon ng mga patay, kung saansa bawat isa sa mga namatay sa pamilya na parang buhay pa ang pagtrato sa kanila Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ng isang ama na namatay at na sa panaginip ay buhay, nakangiti o umiiyak Ipinakita namin sa iyo ang1 thoughts on “Dating daan saan ang mga kaluluwa ng mga namatay na”

  1. Saan napupunta ang kaluluwa ng mga taong namatay na Tunghayan ang kasagutan sa Banal na Kasulatan.* * * * * * * Siguraduhing iyong napanood ang mga biblical年10月29日Saan napupunta ang kaluluwa ng mga taong namatay na Tunghayan ang kasagutan sa Banal na Kasulatan.* * * * * * * Siguraduhing iyong napanood

Leave a Reply

Your email address will not be published.