Category: DEFAULT

Ano ang lamesa ng katutubong wika

15.02.2023 | Sauris | 3 Comments

Ano ang lamesa ng katutubong wika

Ang mga ito ay ang pangkat ng mga wika na ginagamit ng mga tao mula sa Tangway ng Malay hanggang sa mga watak-watak na pulo ng teritoryong Polynesia sa Karagatang Pasipiko Ang ina wika, na kilala rin bilang katutubong wika o unang wika, ay ang unang wika na ginamit ng isang tao sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga miyembro ng kanyang lipunan, kabilang na ang kanyang pamilya at mga lokal na komunidad, mula nang isilang siya. Ayon sa komisyon, maituturing na "endangered" ang isang wika sa iba-ibang antas: kung ito ay hindi naisaayos ang sistema nito, kung hindi na naipasa ang wika ng mga matatanda sa nakababata, kung tanging matatanda na lang ang nagsasalita nito, o kung hindi na ito ginagamit ng kahit sinong buhay na tao. Hinahabol itong mapigilan ng KWF sa iba-ibang proyekto, gaya ng pagtatayo ng mga iskulturang tinawag na Bantayog-Wika sa mga lugar sa bansa na pinagmulan ng mga katutubong wika Ang Kahalagahan ng Dila ni Inay. Ang una nating wika ay ang ating ina, na ginagamit natin para makipag-ugnayan sa isa't isa sa agarang kapaligiran natin· Nagkaroon din ng konsultasyon sa ibá’t ibáng sektor gaya ng DOH, DSWD, DA, at BFAR na nagbigay-daan sa pagkakaroon ng KWF Adyenda sa Pangangalaga ng mga Katutubong Wika noóng na nakasalig sa prinsipyo ng (1) karapatan (rights) o ang pagtanaw na karapatan ninuman ang paggámit ng sariling wika at pagsasabúhay ng sariling kultura; (2) pagsasáma/pagiging kaisa (inclusion), ang pagkilála sa lahat ng grupo at pagsegurado na silá ay kaisa sa pagbuo ng desisyon lalo na sa usapin ng Ang katutubong wika ay ang wika na natutunan ng isang tao mula nang kanyang kapanganakan.[1] Batayan para sa pagkakilanlang sosyolinggwistika ang unang wika ng isang tao.[2] Ang katutubong wika ay ang wika na natutunan ng isang tao mula nang kanyang kapanganakan.[1] Batayan para sa pagkakilanlang sosyolinggwistika ang unang wika ng isang tao.[2] Ang mga katutubong wika sa Pilipinas ay napapaloob sa pamilya ng mga wika na kung tawagin ay mga wikang Austronesyo.

· Ang katutubong wika ay ang wika na natutunan ng isang tao mula pa nang siya ay ipinanganak. Ang mga katutubong wika ay karaniwang mga matatandang wika na parte na ng kultura, tradisyon at kasaysayan ng isang lugar o bansa. Ang katutubong wika ay karaniwang tinatawag din na inang wika o unang wika ng isang tao o bansa. Ibig Sabihin ng Katutubong WikaNagkaroon din ng konsultasyon sa ibá’t ibáng sektor gaya ng DOH, DSWD, DA, at BFAR na nagbigay-daan sa pagkakaroon ng KWF Adyenda sa Pangangalaga ng mga Katutubong Wika noóng na nakasalig sa prinsipyo ng (1) karapatan (rights) o ang pagtanaw na karapatan ninuman ang paggámit ng sariling wika at pagsasabúhay ng sariling kultura; (2) pagsasáma/pagiging kaisa (inclusion), ang pagkilála sa lahat ng grupo at pagsegurado na silá ay kaisa sa pagbuo ng desisyon lalo na sa usapin ng Ayon sa komisyon, maituturing na "endangered" ang isang wika sa iba-ibang antas: kung ito ay hindi naisaayos ang sistema nito, kung hindi na naipasa ang wika ng mga matatanda sa nakababata, kung tanging matatanda na lang ang nagsasalita nito, o kung hindi na ito ginagamit ng kahit sinong buhay na tao. Hinahabol itong mapigilan ng KWF sa iba-ibang proyekto, gaya ng pagtatayo ng mga iskulturang tinawag na Bantayog-Wika sa mga lugar sa bansa na pinagmulan ng mga katutubong wikaAng katutubong wika (kilala rin bilang inang wika, unang wika, arteryal na wika, o L1) ay ang wika na natutunan ng isang tao mula nang kanyang kapanganakan. Batayan para sa pagkakilanlang sosyolinggwistika ang unang wika ng isang tao
Ang katutubong wika (kilala rin bilang inang wika, unang wika, arteryal na wika, o L1) ay ang wika na natutunan ng isang tao mula nang kanyang kapanganakan. Batayan para sa pagkakilanlang sosyolinggwistika ang unang wika ng isang taoSa Agosto, ninanais na magsagawa ng patimpalak para sa mga mag-aaral sa Baitanghanggangsa pagsulat ng sanaysay at patimpalak sa pananaliksik ayon sa temang “Wikang Filipino: Bigkis ng Magkakalayong Pulo”. Para naman sa huling linggo, Agosto ang tema ay “Mga Wikang Katutubo sa pagbuo ng Pambansang Panitikan Naglathala ang Administration for Native Americans [Administrasyon para sa Katutubong Amerikano] ng "Reference Guide for Establishing Archives and Repositories [Pansangguniang Gabay para sa Pagtatatag ng Mga Arkibo at Repositoryo]," na nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang mga repositoryo ng wika sa mga pangmatagalang pagsisikap saNaglathala ang Administration for Native Americans [Administrasyon para sa Katutubong Amerikano] ng "Reference Guide for Establishing Archives and Repositories [Pansangguniang Gabay para sa Pagtatatag ng Mga Arkibo at Repositoryo]," na nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang mga repositoryo ng wika sa mga pangmatagalang pagsisikap sa
· At lalong hindi rin kataka-taka kung ang mga barayting ito ng Filipino ay maglulan ng mga katutubong dalumat at diwa, umangkin ng sinaunang ritmo o intonasyon, at magtaglay ng kinagisnang sintaktika, dahil dito masisipat ang tunay na pagsasalikop ng mga wika ng rehiyon at ng wikang pambansaang mga bernakular na wika ang tagapaglagak ng3 thoughts on “Ano ang lamesa ng katutubong wika”

  1. Ang katutubong wika ay ang wika na natutunan ng isang tao mula nang kanyang kapanganakan.[1] Batayan para sa pagkakilanlang sosyolinggwistika ang unang wika ng isang tao.[2] Ang katutubong wika ay ang wika na natutunan ng isang tao mula nang kanyang kapanganakan.[1] Batayan para sa pagkakilanlang sosyolinggwistika ang unang wika ng isang tao.[2]

  2. Ang mga ito ay ang pangkat ng mga wika na ginagamit ng mga tao mula sa Tangway ng Malay hanggang sa mga watak-watak na pulo ng teritoryong Polynesia sa Karagatang Pasipiko Ang mga katutubong wika sa Pilipinas ay napapaloob sa pamilya ng mga wika na kung tawagin ay mga wikang Austronesyo.

  3. Ang mga katutubong wika ay karaniwang mga matatandang wika na parte na ng kultura, tradisyon at kasaysayan ng isang lugar o bansa. Ang katutubong wika ay karaniwang tinatawag din na inang wika o unang wika ng isang tao o bansa. Ibig Sabihin ng Katutubong Wika Ang katutubong wika ay ang wika na natutunan ng isang tao mula pa nang siya ay ipinanganak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.