Category: DEFAULT

Banghay aralin sa rebolusyong pranses

15.02.2023 | Olegarx | 1 Comments

Banghay aralin sa rebolusyong pranses

Naipahahayag ang epekto ng pagbabago sa larangan ng agham, pamahalaan, at kultura sa mga panahong ito · Answer: NG REBOLUSYONG PRANSES Mga Salik Noong, umupo sa trono ng France si Haring Louis XVI. Minana niya ang isang kaharian na pinatakbo ng makalumang patakaran, isang sistemang walang ipinagbago sa loob ng mahabang panahon Pagkatapos ngminutong talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahangNaisa-isa ang mga taong nakilala sa Rebolusyong PangkaisipanNaisa-isa ang nagging Impluwensya ng Rebolusyong PangkaisipanNaiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Rebolusyong Amerikano. Detalyadong Banghay Aralin sa Araling PanlipunanRebolusyong Pangkaisipan I. LAYUNIN. Pagkatapos ngminutong talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahangNaisa-isa ang mga taong nakilala sa Rebolusyong PangkaisipanNaisa-isa ang nagging Impluwensya ng Rebolusyong PangkaisipanNaiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong ü Kung ikaw ay isang Pranses sa panahon ng Rebolusyon sa Pransiya, ano ang posible mong gawinSumapi sa hukbong magtatanggol sa bagong tatag na republikaMaging tagapagtanngol ng mga maharlika at nasa SimbahanMagtago sa mga liblib na pook at huwag makialam sa mga nangyayari sa kapaligiranDetalyadong Banghay Aralin sa Araling PanlipunanRebolusyong Pangkaisipan I. LAYUNIN. II. NILALAMAN Banghay Aralin ng Aralin Panlipunan St. Michael College of Caraga Nasipit, Agusan del Norte I. LAYUNIN Natutukoy ang pagbabago sa kaalaman ng tao sa panahon ng Rebulosyong Siyentipiko at Enlightenment.

Asignatura: FilipinoPetsaGuro: G. Sanchez Oras: – PM I. Layunin: A. Natutukoy, nauunawaan at naipaliliwanag ang mensaheng nakapalaoob sa maikling kuwento na binasa B. Nakikilala at natutukoy ang mga pandiwa na laman ng maikling kuwento C. Nakabubuo o nakasusulat ng sariling halimbawa ng maikling kuwento na kinapapalooban ng mga pandiwa IIARALIN 2ANG REBOLUSYONG PRANSESAng Rebolusyong Pranses na nagpasimula noong at nagwakas noong ay nag-iwan ng dalawang pangunahing epekto sa Pransiya, ang pagpapaalis ngisang absolutong hari at nagtatag ng isang republika · LINGUNAN HIGH SCHOOL (CWNHS ANNEX) Dulalia St., Lingunan, Valenzuela City BANGHAYARALIN SA ARALING PANLIPUNANSakop na mga petsa: Disyem Disyembre,,ng gabi Unang Araw Paksa: Paglawak ng Kapangyarihan ng Europe
AralinAng Digmaan para sa Kalayaan sa Amerika AralinAng Rebolusyong Pranses AralinAng “Napoleonic Wars” AralinAng Labanan sa Waterloo AralinAng Rebolusyon ng mga Aliping itim sa Haiti Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunodNatatalakay ang Rebolusyong Pangkaisipan at · ARALIN 2ANG REBOLUSYONG PRANSESAng Rebolusyong Pranses na nagpasimula noong at nagwakas noong ay nag-iwan ng dalawang pangunahing epekto sa Pransiya, ang pagpapaalis ngisang absolutong hari at nagtatag ng isang republika
AralinAng Digmaan para sa Kalayaan sa Amerika AralinAng Rebolusyong Pranses AralinAng “Napoleonic Wars” AralinAng Labanan sa Waterloo AralinAng Rebolusyon ng mga Aliping itim sa Haiti Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunodNatatalakay ang Rebolusyong Pangkaisipan at ü Kung ikaw ay isang Pranses sa panahon ng Rebolusyon sa Pransiya, ano ang posible mong gawinSumapi sa hukbong magtatanggol sa bagong tatag na republikaMaging tagapagtanngol ng mga maharlika at nasa SimbahanMagtago sa mga liblib na pook at huwag makialam sa mga nangyayari sa kapaligiran

Paghahayupan po VI. REPLEKSYON: f BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO/ FILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK) IKALAWANG ARAW. Pamantayang Pangnilalaman: Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang. anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t ibang larangan Batid ko nga na naintindihan niyo na ang nakaraan nating aralin kaya ngayon ay dadako na tayo sa bagong aralin. APagganyak (Ipapakita ng guro sa pamamagitan ng pantulong. · ARALIN 2ANG REBOLUSYONG PRANSESAng Rebolusyong Pranses na nagpasimula noong at nagwakas noong ay nag-iwan ng dalawang pangunahing epekto sa Pransiya, ang pagpapaalis ngisang absolutong hari at nagtatag ng isang republika Mahusay. Mahalaga po itong pinagkukunan ng plywood, troso at tabla na nagmumula sa mga puno.1 thoughts on “Banghay aralin sa rebolusyong pranses”

  1. Rebolusyong PransesPROYEKTO SA ARALING PANLIPUNANANG REBOLUSYONG PRANSESANG REBOLUSYONG PRANSES Mga Salik Noong, umupo sa trono ng France si Haring Louis XVI. Minana niya ang isang kaharian na pinatakbo ng makalumang patakaran, isang sistemang walang ipinagbago sa loob ng mahabang panahon

Leave a Reply

Your email address will not be published.