Category: DEFAULT

Dasalan at tocsohan tanda prayer

24.02.2023 | Hrafn | 3 Comments

Dasalan at tocsohan tanda prayer

Similar to a cathecism but sarcastically done agains the parish priests, published in Barcelona in Because of this, del Pilar was called “filibuster.” Done in admirable tone of supplication and excellent use of TagalogANG CADAQUILAAN NG DIOS (God’s Goodness) · Dahil wala namang mapapala, Sa kahirapang’yong pinalala, At sa graft na iyong ipinunla. Kay dami ko pa sanang isasatsat, Subali’t maaaring ako’y pigilan = God the Father Salapi, Maputing binte = Money and Ladies Espiritung Bugaw = Holy Spirit Ang Amain Namin (Our Father) The Friars fuel their greedy lifestyles by using the taxes that were extorted from the Filipino people for their own benefits. Ang Pagsisisi (The Act of Contrition) DASALAN AT TOCSOHAN (Prayers and Jokes). Paalam ka na sa’yong bayang sawi, Sa lupaing tigmak sa luha’t pighati. Iyong pagka-presidente di nakabuti, Dahil nakaw ang trono, sa tulong ni Garci.

  • Siya naua. Panginoon kong Fraile, Dios na hindi · Dasalan at Tocsohan Pagsisisi Ang Tanda Ang Amain Namin Ang tanda nang cara i cruz ang ipangadya mo sa amin Panginoon naming Fraile sa manga bangkay naming, sa ngalan nang Salapi at nang Maputing binte, at nang Espiritung Bugaw.
  • Remember to keep holy the Lord's dayHonor your father and your motherYou shall not killYou shall not commit adulteryYou shall not stealYou shall not bear false witness against your neighbourYou shall not covet your neighbour's wifeYou shall not covet your neighbour'sANG MGA UTOS NG FRAILE
  • Lecture video on the reading Dasalan at Tocsohan
  • Saulan mo cami ngayon nang aming kaning iyonh inaraoarao at patauanin mo kami sa iyong pagungal · sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang Cruz, sa pagulol sa akin. Siya naua! Amain naming sumasaconvento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, quitlin ang liig mo ditto sa lupa para nang sa langit.3 thoughts on “Dasalan at tocsohan tanda prayer”

  1. Iyong pagka-presidente di nakabuti, Dahil nakaw ang trono, sa tulong ni Garci. Dahil wala namang mapapala, Sa kahirapang’yong pinalala, At sa graft na iyong ipinunla. Kay dami ko pa sanang isasatsat, Subali’t maaaring ako’y pigilan Paalam ka na sa’yong bayang sawi, Sa lupaing tigmak sa luha’t pighati.

  2. Ang Pagsisisi (The Act of Contrition) = God the Father Salapi, Maputing binte = Money and Ladies Espiritung Bugaw = Holy Spirit Ang Amain Namin (Our Father) The Friars fuel their greedy lifestyles by using the taxes that were extorted from the Filipino people for their own benefits.

Leave a Reply

Your email address will not be published.