Category: DEFAULT

Mga anyong lupa at tubig sa butuan

15.02.2023 | Шариков | 4 Comments

Mga anyong lupa at tubig sa butuan

Ang risors na Mga Anyong Lupa At Anyong Tubig ay ginawa upang maging kaengga-engganyo ang pagtalakay sa klase ng mga anyong lupa at anyong tubig. Kabilang din sa anyong lupa ang tanawing dagat at katangian ng mga bahagi ng tubig sa Bilang isang arkipelago, iba't ibang anyong lupa at anyong tubig ang makikita sa bansang Pilipinas. Mainam ito sa pagsasaka, Pagtatayo ng mga kabahayan at paaralan at sa pangangalakal kaysa sa mga talampas at mga bundok Sa agham pangmundo at heolohiya, ang anyong lupa o pisikal na katangian ay binubuo ng isang heomorpolikal na yunit, at kadalasang nagkakaroon ng kahulugan sa kanyang anyo sa ibabaw at lokasyon sa tanawin, bilang bahagi ng kalupaan, at dahil sa katangiang iyon, kinakatawan ang isang elemento ng topograpiya. Kasama sa risors ang maikling paglalarawan ng bawat anyong lupa at anyong tubig, halimbawang larawan kung ano ang hitsura, at maikling pagsasanay ·Ang kapatagan (plain) sa heograpiya ay mahaba, patag at malawak na anyong lupa. Madaling linangin at paunlarin ang mga pook na kapatagan.

Halimba: Chocolate Hills (Bohol) KAPATAGAN (plain) – Mababa, malawak at patag na lupain na maaring taniman KARAGATANG PASIPIKODagat – ay anyong tubig na mas maliit kaysa karagatan. Higit itong malapit sa bahaging lupa. DAGAT NG SULU · Uri ng Anyong Lupa at Mga Halimabawa: BUNDOK (mountain) – Ito ang pinakamataas na anyong lupa. · MGA ANYONG –TUBIG SA PILIPINASKaragatan – ang pinakamalaking anyong tubig. Halimba: Mt. Apo, Mt. Makiling, Mount Everest (Nepal) BUROL (hill) – Mataas na anyong lupa ngunt mas mababa kaysa sa bundok. Ano-ano ang mga pangunahing anyong lupa at anyong tubig sa bansa? Inuugnay nito ang Pilipinas sa iba’t ibang bansa sa daigdig.

· Ang mga halimbawa ng Anyong Tubig ay karagatan, dagat, lawa, tsanel, talon, look, kipot, golpo, ilog, batis, sapat at bukalKaragatan Ang karagatan ay ang pangunahing bahagi ng anyong tubig, at prinsipal na bahagi ng kalawakan ng tubig o yang nasa% ng ibabaw ng Daigdig ang natatakpan ng karagatan4 thoughts on “Mga anyong lupa at tubig sa butuan”

  1. Ano ang iba't Ang pagkilala sa iba't ibang mga anyong lupa at anyong tubig ay katumbas ng pagkilala sa bansang Pilipinas. Maaaring magamit ang risors bilang karagdagang pagsasanay upang mapagtibay ang napag-aralan ng mga bata sa paaralan. Maaari rin naman itong gamitin bilang pagpapakilala sa paksa. Nilalayon din ng risors na matulungan ang mga bata na masanay ang kanilang tatas sa pagbabasa at pag-unawa sa binasa sa tulong ng maiikling paliwanag tungkol sa bawat anyong lupa at anyong tubig.

  2. Kabilang din sa anyong lupa ang tanawing dagat at katangian ng mga bahagi ng tubig sa karagatan katulad ng look, tangway, dagat at iba pa, kabilang ang mga kalupaang nasa tubig, katulad ng bulubundukin at bulkang nakalubog, at malalaking palanggana ng karagatan na nasa ilalim ng manipis na tubig, para sa buong daigdig lalawigan at dominyo ito ng heolohiya

  3. Halimba: Chocolate Hills (Bohol) KAPATAGAN (plain) – Mababa, malawak at patag na lupain na maaring taniman Uri ng Anyong Lupa at Mga Halimabawa: BUNDOK (mountain) – Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Halimba: Mt. Apo, Mt. Makiling, Mount Everest (Nepal) BUROL (hill) – Mataas na anyong lupa ngunt mas mababa kaysa sa bundok.

  4. distribusyon ng populasyon, iba't ibang balangkas ng paninirahan at pandarayuhan, at ng mga bagay na resulta ng produktibong gawain sa paghahannapbuhay ng tao sistematikong pinagmulan, distribusyon, at kahalagahan ng mga pangunahing kapaligirang pisikal ng daigdig (anyong-lupa, anyong-tubig, klima at likas na yaman) heograpiyang kultural.

Leave a Reply

Your email address will not be published.