Category: DEFAULT

Mga epekto ng social networking sites sa mga mag-aaral pananliksik

14.02.2023 | gluxota | 4 Comments

4 thoughts on “Mga epekto ng social networking sites sa mga mag-aaral pananliksik”

  1. pananaliksik ay isa sa mga mahirap gawin republic of the philippines Napapalawak ng mga sites na ito ang kaalaman ng mga mag-aaral, napagtitibay ang relasyon sa mga magkakaibigan, nakahahanap ng bagong mga kaibigan, napagbubuti ang buhay sosyal ng bawat tao, nagtatagpo ulit ang mga dating mga kaibigan na matagal ng walang komunikasyon sa isa’t-isa at higit sa lahat, naipapahayag ang sariling idea at pananaw sathis activity is for my subject in filipino thats why im doing this for my feature.

  2. Para makakalap ng datos, nag disenyo ang mananaliksik ng sarbey-kwestyoneyr para sa limampu't Ang pag-aaral ay gumamit ng disenyong diskreptib-analitik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.