Category: DEFAULT

Epp6 pag-iimbak ng pagkain kagamitan

14.02.2023 | zbhbhbnh | 2 Comments

Epp6 pag-iimbak ng pagkain kagamitan

Depende sa pagkaing iyong iimbakin. ginagamit pangtimbang ng pagkain. Halimbawa ay asin o suka sa pagdadaing o pag aatsara. REFRIGERATOR para sa mga karne o isda. Nakakatulong ito para maiwasan ang mga karamdamang makukuha mula sa mga sira nang pagkainparaan ng pag-iimbak ng pagkain: sa proseso na ito nababawasan ng tubig at napatitigas ang karne, napipigilan ang pagkabulok ng pagkain; halimbawa ay bagoong, itlog na maalat, burong mangga pagpapatuyo pagpapausok pag-aasin pagyeyelo colander o strainer. Depende sa pagkaing iyong iimbakin. Halimbawa ay asin o suka sa pagdadaing o pag aatsara. GARAPON pag aatsara. ng kagamitan sa pag iimbak ng pagkain ay isa sa pinaka mahalaga sa pag titipid dahil dito tayo ay nakakakain,, halimbawa tayo ay naubusan ng pera at wala na tayong pambili ng pagkain,, meron na tayong kakainin pa dahil sa iyong inipon na mga pagkain tongs. ibat-ibang paraan ٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٠Depende sa Pagkaing Iimbakin. Downloadkasangkapan at kagamitan. LATA para sa ibat ibang pagkain o inumin. PT EPPQdeped. scales. ng kagamitan sa pag iimbak ng pagkain ay isa sa pinaka mahalaga sa pag titipid dahil dito tayo ay nakakakain,, halimbawa tayo ay naubusan ng pera at wala na tayong pambili ng pagkain,, meron na tayong kakainin pa dahil sa iyong inipon na mga pagkain Pangunahing layunin ng Pag-iimbak ay pigilan ang pagkasira o pagkapanis ng mga pagkain. sa paghahalamanPag-iimbak ng pagkain sa. pressure canner agaringarao. maaring gamitan ng ASINLATA para sa ibat ibang pagkain o inumin. ginagamit sa pagaalis ng takip ng lata o jar mula sa mainit na tubig kung saan ito nilinis. REFRIGERATOR para sa mga karne o isda. GARAPON pag aatsara. GARAPON pag aatsara.CarryOnLearning EPPRQGinagamit na patungan ng mga hinihiwang sangkap sa pag-iimbakGumamit ng hindi angkop na kagamitan sa paghahanda ng pagkainagaringarao. More info. ginagamit upang maging tama ang oras ng paggawa ng pag-iimbak. ginagamit na pangsala ng pagkain matapos itong hugasan. timer. LATA para sa ibat ibang pagkain o inumin.

Pangunahing layunin ng Pag-iimbak ay pigilan ang pagkasira o pagkapanis ng mga pagkain. Nakakatulong ito para maiwasan ang mga karamdamang makukuha mula sa mga sira nang pagkainparaan ng pag-iimbak ng pagkain II. PAKSA A. AralinPag-iimbak ng Karne, ppPangunahing Kasanayan sa Pakikipamumuhay: Kasanayan sa mabisang komunikasyon o pakikipagtalastasan, kritikong pag iisip, paglutas sa suliranin, kasanayan sa paghahanapbuhay. B. Kagamitan: tunay na bagay (karne, mga sangkap, mga kagamitang paraan ng pag-iimbak ng pagkain II. PAKSA A. AralinPag-iimbak ng Karne, ppPangunahing Kasanayan sa Pakikipamumuhay: Kasanayan sa mabisang komunikasyon o pakikipagtalastasan, kritikong pag iisip, paglutas sa suliranin, kasanayan sa paghahanapbuhay. B. Kagamitan: tunay na bagay (karne, mga sangkap, mga kagamitang
Session Guide BlgNaipaliliwanag ang kakayahan sa pag-iimbak ng pagkainNatatalakay kung papaano nakabubulok ng pagkain ang mikroorganismoNailalarawan ang mga kabutihang dulot ng mga siyentipikong paraan sa pagNaihahayag ang mga sagot sa pamamgitan ng mabisang pakikipagtalastasan · Itlog na Maalat Mga kagamitan: Paraan: GaraponHugasan nang mabuti ang boteng gagamitin Wax Paper at itlog na iimbakin Mga SangkapIlagay ang mga itlog sa bote ona itlog garapon. TubigLagyan ng tubig ang garapon hanggang Asin matakpan ang mga itlog ng tubigIbabad ang itlog sa tubig at asin sa loob ngaraw
Depende sa pagkaing iyong iimbakin. Halimbawa ay asin o suka sa pagdadaing o pag aatsara. ng kagamitan sa pag iimbak ng pagkain ay isa sa pinaka mahalaga sa pag titipid dahil dito tayo ay nakakakain,, halimbawa tayo ay naubusan ng pera at wala na tayong pambili ng pagkain,, meron na tayong kakainin pa dahil sa iyong inipon na mga pagkain Proposed Lesson Plan (Draft): GradeEPP – Pag-iimbak ng Pagkain (Food Preservation) Pahahalagahan: Pagkamatipid (Thriftiness) I. Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. naipapaliwanag ang iba't ibang paraan ng pag-iimbak B. nagtatamo ng kasiyahan sa paggawa ng iba't ibang paraan ng pagiimbak K. nakapagpapakitang-gawa ng isang paraan ng pag-iimbak D. nakasasali sa

IV. Sagutin ng TAMA o MALI Ipalahad sa mga bata ang mga panuntunang pangkalusugan at kaligtasan sa pagluluto at pagdudulot ng pagkainPagpapakitang-gawa ng mga bata sa paglilinis ng mga pagkain at pag-aayos ng pagkain sa hapag-kainanSagutin ng TAMA o MALI) Punasan ang basa sa sahig ng kusina upang hindi madulas.2 thoughts on “Epp6 pag-iimbak ng pagkain kagamitan”

  1. paraan ng pag-iimbak ng pagkain: sa proseso na ito nababawasan ng tubig at napatitigas ang karne, napipigilan ang pagkabulok ng pagkain; halimbawa ay bagoong, itlog na maalat, burong mangga pagpapatuyo pagpapausok pag-aasin pagyeyelo٢٨‏/١٢‏/٢٠١٦para sa mga mag-aaral sa baitang 6

  2. scales. timer. pressure canner. ginagamit upang maging tama ang oras ng paggawa ng pag-iimbak. ginagamit upang maging tama ang oras ng paggawa ng pag-iimbak. ginagamit para sa mga low acid na colander o strainer. ginagamit na pangsala ng pagkain matapos itong hugasan. timer. ginagamit pangtimbang ng pagkain. pressure cannerginagamit pangtimbang ng pagkain. ginagamit sa pagaalis ng takip ng lata o jar mula sa mainit na tubig kung saan ito nilinis. tongs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.