Category: DEFAULT

Dalawang dimensiyon sa pagkakaroon ng baryabilidad ng wika

15.02.2023 | Sarducar | 2 Comments

Dalawang dimensiyon sa pagkakaroon ng baryabilidad ng wika

paraan upang maipahayag sa paraang sistematiko ang ating pagkamalikhain, mga saloobin, paninindigan, magbigay ng impormasyon, magkwento, atbp. Dito nagsimula ang mga pag-aaral sa varayti ng wika na naging bahagi ng larangan ng sosyolinggwistika1 Advertisement namranna Ito ay ang dimensyong heograpiko at dimesyong sosyal. Ang Dimensyong Heograpiko ay ang wikang ginagamit saisang partikular na rehiyon, lalawigan o pook, malaki man o maliit. Halimbawa: Cebuano/Bisaya sa Cebu Ang Dimensyong Sosyal ay tinatawag din itong sosyal na barayti ng wika dahil nakabatay ito sa mga pangkat panlipunan WIKA. BARAYTI NG WIKA dimensiyong sosyal o ang estado sa buhay, kasarian, antas ng Ayon kay Constantino mula sa aklat ni Bernales (), pinag-aralan, at paniniwala. ang pagkakaroon ng barayti ng wika ay ipinapaliwanag ng teoryang sosyolingguwistik na pinagbatayan ng ideya ng pagiging Tinawag ni Panganiban na diyalekto ang mga wikang Mga Teorya at Pananaw sa Varayti ng Wika Nasa kamalayan na ng mga pilosopo sa ika siglo (Williams,) ang pagkakaroon ng mga uri o varayti ng wika na nakikita sa katayuang panlipunan ng isang indibidwal. Henry Gleason: masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa komunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura · n ang hinihingi ng mga sumusunod na katanunganMagbigay ng apat sa pitong sanhi sa pagkakaroon ng varayti ng wika Ibigay ang palatandaan na nagkakaroon ng dayalek ang isang wikaIto ang dalawang dimensiyon sa pagkakaroon ng baryabilidad ng wika, ayon kay Joshua Fishman sumasalamin sa pagkatao ng isang inidibidwal.

  • wika ng mag-aaral, wika ng mga bakla, wika ng matatanda, wika ng mga tindera, atbp. DAYALEKTO – unang DIMENSYON NG WIKA. HEOGRAPIKO. BARAYTI/BARYASYON NG WIKA. Tinggian ng Abra, Ilokano ng Ilocos, at Chavacano ng Zamboanga; SOSYAL; batay sa iba’t-ibang pangkat ng lipunan; hal. batay sa isang tiyak na lugar o rehiyon, lalawigan o pook; hal.
  • · Ito ang dalawang dimensiyon sapagkakaroon ng baryabilidad ng wika, ayon Kay Joshua FishmanAng dalawang dimeniyon sa pagkakaroon ng baryabilidad ng
  • SosyolingguwistikDalawang dimensiyon ng baryabilidad ng wika Ayon sa kanya ang pagkakaroon ng barayti ng wika ay ipinapaliwanag ng teoryang sosyolingguwistik.
  • ang barayti ng wika na nililikha ng dimensyong heograpiko. gumagamit ng okupasyunal na rehistrong jargon ito ang wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan, o pook. Dimensyong Sosyal. dalawang dimensyon ng wika. nakabatay sa mga pangkat panlipunan. Dimensyong Heograpiko. tinatawag ding dimensyon rehiyonal. dayalek.

Ito ang nagbubunsod sa pagkakaroon ng mga varayti ng wika tulad ng pagkakaroon ng The Normal Lights Liwanag, Lydia B. Tagalog Nadadagdag pa sa pagkakaiba-iba ng anyo ng wika ang lokasyong heograpiko, pandarayuhan, sosyo-ekonomiko, political at edukasyonal na katangian ng isang partikular na lugar o komunidad na gumagamit ng naturang wika.2 thoughts on “Dalawang dimensiyon sa pagkakaroon ng baryabilidad ng wika”

  1. Ang Dimensyong Heograpiko ay ang wikang ginagamit saisang partikular na rehiyon, lalawigan o pook, malaki man o maliit. Halimbawa: Cebuano/Bisaya sa Cebu Ang Dimensyong Sosyal ay tinatawag din itong sosyal na barayti ng wika dahil nakabatay ito sa mga pangkat panlipunan 1 Advertisement namranna Ito ay ang dimensyong heograpiko at dimesyong sosyal.

  2. paraan upang maipahayag sa paraang sistematiko ang ating pagkamalikhain, mga saloobin, paninindigan, magbigay ng impormasyon, magkwento, atbp. Henry Gleason: masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa komunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura WIKA. sumasalamin sa pagkatao ng isang inidibidwal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.