Category: DEFAULT

Magpaka ama huwag anak ng anak

15.02.2023 | Дынька | 5 Comments

Magpaka ama huwag anak ng anak

“Magandang umaga po,Tatay!” “Magandang umaga naman anak ko. “Fathers shall not be put to death because of their children, nor shall children be put to death because of their fathers. ni Vicente Sotto. Pagkat ang mga yao'y putong mong ubod ganda, kuwintas ng karangalan, sakdal dikit at walang ANG AMA AT ANG ANAK. Malinaw sa ating Bibliya na hindi maaaring pasanin ng anak ang mga kasalanan ng kanilang ama Kawikaan Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama At huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Nang madaling araw na iyon sa banig, ang bata ay patakbong lumapit sa higaan ng ama, niyakap at hinalikan niya ito. Bakit maaga kang bumangon?” “Kasi, kagabi, sinabi mo na ngayon ang araw ng unang pagkita sa liwanag sa liwanag ng mundo.” · ANG KASALANAN NG AMA AY HINDI KASALANAN NG ANAK. Each one shall be put to death for his own sin.

Mga Awit “Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon: at ang bunga ng bahay-bata ay kaniyang ganting-pala.”Genesis “At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.”Mga Awit ANG PAGPAPAKA-AMA SA ANAK Madaling maging ama pero mahirap magpaka-ama. Tunay na madali lamang para sa isang lalaki na gumawa ng anak upang maging ama. Ngunit ang magpaka-ama sa anak habang
Anak, nagpakamatay dahil sa ni-rape ng kanyang sariling A: Huwag maniniwala sa ano mang text o tawag na nagpapakilalalang staff ng Raffy Tulfo in A Nakita namin at pinatunayang sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanlibutanAng sinumang kumikilalang si Jesus ay Anak ng Diyos, nananatili ang Diyos sa kaniya at siya ay nananatili sa DiyosAlam natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sinampalatayanan natin ito. Ang Diyos ay pag-ibig
“Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka’t ito’y totoong nakalulugod sa Panginoon.”Mga Awit 1“Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka’t siya’y mabuti: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.”Mga Taga-Efeso Mga Anak ng DiosPag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin! Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya! Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang DiosMga minamahal, mga anak na tayo ng Dios. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap5 thoughts on “Magpaka ama huwag anak ng anak”

  1. Biblia Mga Gabay Mga Palabas Mga Huling Hinanap At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon.

  2. Ngunit ang magpaka-ama sa anak habang ANG PAGPAPAKA-AMA SA ANAK Madaling maging ama pero mahirap magpaka-ama. Tunay na madali lamang para sa isang lalaki na gumawa ng anak upang maging ama.

  3. Kayong mga ama, huwag ninyong yamutin ang inyong mga anak, upang hindi sila masiraan ng loob.” (Col., 2;,) Pinayuhan ni Pablo ang mga taga-Efeso: “Ang lahat ng mapait na saloobin at galit at poot at hiyawan at mapang-abusong pananalita ay alisin mula sa inyo.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.