Category: DEFAULT

Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit verse

14.02.2023 | 3e6pa | 5 Comments

Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit verse

Santiago Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Proverbs ang magiliw na salita ay nagpapasigla ng buhay, ngunit ang matalas na pangugusap ay masakit sa kaloobanBiblia Kawikaan ChapterVerseKawikaan Parallel Verses Tagalog: Ang Dating Biblia () Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Mga KawikaanAng Mga Hukom At sinabi ng mga lalake ng Ephraim sa kaniya, Bakit ginawa mo sa amin ang ganyan, na hindi mo kami tinawag nang ikaw ay yumaong makipaglaban sa Madian? Sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang pangulo, at ang malumanay na dila ay bumabasag ng buto. Ang Salita Ng Dios Biblia. New American Standard Bible A gentle answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger. Nguni't magmaliksi ang bawa't tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit; Sapagka't ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Dios Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Mga Paksa Galit Karahasan Masamang Pananalita Pagiging Bata Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Ni bigyan daan man ang diablo.

KawikaanAng malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galitAng dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmanganAng mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabutizesha. Ibig sabihin nito ay ang magalang na sagot ay nakakaalis ng galit o inis. Ang pagiging magalang ay isang magandang susi tungo sa mapayapa at masayang bayan. Ang pagtrato ng mabuti gaya ng paggalang sa kapwa natin ay nakakagaan ng pakiramdam. kaya ang simpleng pagsagot sa magalang na paraan ay nakakawala ng poot. Advertisement Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. (Kawikaan)GodJesusTagalogBibleVerseOfTheDayTagalogDailyBibleVersebiblestoriesAng malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Ang Salita Ng Dios Biblia. Mga KawikaanAng
Proverbs ang magiliw na salita ay nagpapasigla ng buhay, ngunit ang matalas na pangugusap ay masakit sa kaloobanAng malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. (Kawikaan)GodJesusTagalogBibleVerseOfTheDayTagalogDailyBibleVersebiblestories “Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot.”Proverbs Ang malumanay at mahinahong sagot, madal
Ang malumanay nga tubag makahupay sa kasuko, apan ang singhag makapaalsa sa mga pulong sa maalamon nga tawo makahatag ug kaalam, ap PanultihonAPSD-CEB – KawikaanTCB Biblica Bible5 thoughts on “Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit verse”

  1. New American Standard Bible A gentle answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger. Mga Paksa Galit Karahasan Masamang Pananalita Pagiging Bata Biblia Kawikaan ChapterVerseKawikaan Parallel Verses Tagalog: Ang Dating Biblia () Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit.

  2. Nguni't magmaliksi ang bawa't tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit; Sapagka't ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Dios Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Ni bigyan daan man ang diablo. Santiago Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid.

  3. 1 Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot

  4. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni t ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa t dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni t ang kalikuan niyaon ay Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni t ang mabigat na salita ay humihila ng galit.

  5. Mga Huling Hinanap Burahin Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Biblia Mga Gabay Mga Palabas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.