Category: DEFAULT

Igalang mo ang iyong ama at ina with pictures

15.02.2023 | shine | 2 Comments

Igalang mo ang iyong ama at ina with pictures

Ibig Sabihin ng Exodo Exodo Magandang Balita Biblia“Igalang mo ang iyong ama at ina. “Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng PANGINOON mong Diyos.”—Exodo, Ang Biblia. Sa gayo'y mabubuhay ka nang matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos With the parental permit, Samuel M. Catamora recorded his memorization and reflection of the Bible verses. This video serves as an instructional material no “Parangalan mo ang iyong ama at ina para mabuhay ka nang mahaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos.”— Exodo, Bagong Sanlibutang Salin.

Study the Inner Meaning 4 Sapagka't sinabi ng Dios, Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: at, Ang manungayaw sa ama at sa ina, ay mamatay siyang walang pagsalaDatapuwa't sinasabi ninyo, Sinomang magsabi sa kaniyang ama o sa kaniyang ina, Yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa DiosAy hindi niya igagalang ang kaniyang ama. At niwalan Audio. “Parangalan mo ang iyong ama at ina para mabuhay ka nang mahaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos.”—. Exodo Study. Exodo, Bagong Sanlibutang Salin. “Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng PANGINOON mong Diyos.”—Exodo, Ang Biblia |Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.

Kumakatawan ito sa nagiisang pagkakataon na iniugnay ng Diyos ang mahabang buhay bilang ·“Igalang mo ang iyong ama at ina, Tiyak buhay mo ay giginhawa At lalawig ang iyong buhay dito sa lupa”FiliposPAUNANG GAWAIN: Magbigay ng dalawa hanggang limang patunay sa pagiging mabuting anak o kapatidMalayong Lugar Lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat ng sa kaniya, ang nakakabatang anak na lalaki ay umalis Sa talatang ito, binabanggit ni Pablo ang isa sa Sampung Utos mula sa Exodo partikular ang utos na: “Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.”.2 thoughts on “Igalang mo ang iyong ama at ina with pictures”

  1. ABTAG Sapagkat iniutos ng Diyos, ‘Igalang mo ang iyong ama't ina;’ at ‘Ang sinumang lumait sa ama o sa ina ay dapat mamatay.’ ABTAG Sapagka't sinabi ng Dios, Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: at, Ang manungayaw sa ama at sa ina, ay mamatay siyang walang pagsala.

  2. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios. Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios Mga Mas Angkop na mga Talata.

Leave a Reply

Your email address will not be published.