Category: DEFAULT

Paano ipinakita ni plato ang kanyang pilosopiya

15.02.2023 | ridikf | 2 Comments

Paano ipinakita ni plato ang kanyang pilosopiya

Siya ay kilala rin bilang Platon at ang estudyante ng isa pangKasama ang kanyang guro, Sokrates, at ang kanyang bantog na mag-aaral, Aristoteless, itinatag ni Plato ang pundasyon ng Kanluraning Pilosopiya at ng agham. Gaya ng sinabi sa itaas, siya ay isang Griyego na pilosopo, matematiko, manunulat, at tagapagtatag ng akademya sa Athens na tinatawag na Akademyang Platoniko. nagpanatili ng mga diyalogo ni Socrates na ginagamit ngayon sa Pilosopiya. Maliban sa pagiging pundasyonal na pigura sa Kanluraning agham, pilosopiya, at matematika, si Platon ay malimit na binabanggit bilang isa sa tagapagtatag ng Kanluraning relihiyon at · Sa kwentong ANG ALEGORYA NG YUNGIB ay ipinapakita ni PLATO ang katayuan ng mga “PHILOSOPHERS” na tulad niya. Ang mga taong nakakulong sa kuweba ay gaya ng mga taong lumaki o namulat sa isang paniniwala na gaya ng Relihiyon, Political Party, Angkan o Lahi Maliban sa pagiging pundasyonal na pigura sa Kanluraning agham, pilosopiya, at matematika, si Platon ay malimit na binabanggit bilang isa sa tagapagtatag ng Kanluraning pananampalataya at · Kasama ang kanyang guro, Socrates, at ang kanyang bantog na estudyante, Aristoteles, itinatag ni Plato ang pundasyon ng Kanluraning Pilosopiya at ng agham. //Makikita din sa larawan ang estudyante ni Plato na si AristotleNapakahalaga ng Ang puntong ito ay ipinakita ni Pythagoras sa larangan ng matematika, at ni Plato sa pakikipagpagtalo ni Socrates sa mga sopista sa kanyang mga Dyalogo Ipinakita ni Hitler at ng kanyang Pambansang Sosyalista ang kanilang mga sarili bilang kampeon ng mas mababang-gitnang uri at manggagawa saSa kwentong ANG ALEGORYA NG YUNGIB ay ipinapakita ni PLATO ang katayuan ng mga “PHILOSOPHERS” na tulad mga taong nakakulong sa kuweba ay gaya ng mga taong lumaki o namulat sa isang paniniwala na gaya ng Relihiyon, Political Party, Angkan o Lahi SINO SI PLATO – SA paksang ito, ating alamin ang sagot sa katanungang kung sino si Plato na isang Griyegong pilosopo.

ipinakita ni Pythagoras sa larangan ng matematika, at ni Plato sa pakikipagpagtalo ni Socrates sa. mga sopista sa kanyang mga Dyalogo· SINO SI PLATO – SA paksang ito, ating alamin ang sagot sa katanungang kung sino si Plato na isang Griyegong pilosopo. Gaya ng sinabi sa itaas, siya ay isang Griyego na pilosopo, matematiko, manunulat, at tagapagtatag ng akademya sa Athens na tinatawag na Akademyang Platoniko. Siya ay kilala rin bilang Platon at ang estudyante ng isa pangipinakita ni Pythagoras sa larangan ng matematika, at ni Plato sa pakikipagpagtalo ni Socrates sa mga sopista sa kanyang mga Dyalogo. Bilang isang uri ng pagmamahal, matindi ang paghah angad ng ANg ALegorya ng Yungib ay kasama sa (blank) na ginawa ni Plato. Political Pilosopikalkatotohanan/ karunungan (wisdom)/ PilosopiyaAng "Republika" ay ang sentro ng pilosopiya ni Plato, na nakatuon sa kung paano nakakakuha ang mga tao ng kaalaman tungkol sa kagandahan, katarungan, at kabutihan. Ang Allegory of the Cave ay gumagamit ng metapora ng mga bilanggo na nakadena sa dilim upang ipaliwanag ang mga kahirapan sa pag-abot at pagpapanatili ng isang makatarungan at
Natutunan ng mga bata ang talambuhay ng bantog na pilosopo ng Griyego na si Plato kasama ang kanyang maagang buhay sa Athens, ang Peloponnesian Waripinakita ni Pythagoras sa larangan ng matematika, at ni Plato sa pakikipagpagtalo ni Socrates sa mga sopista sa kanyang mga Dyalogo. Bilang isang uri ng pagmamahal, matindi ang paghahangad ng mga mga sangkap ng pilosopiya sa paraan kung paano tingnan ng mga Filipino ang kanilang partikular naipinakita ni Mercado ang koneksiyon ng estetika atNamatay si Plato mga taong BC sa Athens. Hindi gaanong alam ang tungkol sa kamatayan na ito, ngunit siya aytaong gulang at malamang namatay sa kanyang pagtulog. Ang pamana ni Plato ay nabubuhay sa modernong pilosopiya sa Kanluranin. Ang kanyang mga sinulat ay pinag-aralan sa huling taon at pinag-aaralan pa rin sa mga unibersidad
Paano nakatulong si Plato sa lipunan Si Plato ay itinuturing din na tagapagtatag ng pilosopiyang pampulitika ng Kanluran. Ang kanyang pinakatanyag naAng kanyang guro ay Socrates ang kanyang sarili. Platoang founder ng Academyisang pribadong paaralan ng pilosopiya. Tandaan din na siya ang nagtatag ng idealista pilosopiya. pilosopiya ni Plato, sa madaling sabi tungkol sa kung saan ang isa ay hindi maaaring makipag-usap, ay ginawa ng isang malaking kontribusyon sa pag-unlad ng agham na ito ni Plato ang matematika kasunod ng pilosopiya sa kanyang herarkiya ng mga disiplina. At hindi ba ang unang gumamit ng salitang “pilosopo” bilangIsa sa mga pinakatanyag na sipi sa lahat ng mga gawa ni Plato —sa katunayan, sa lahat ng pilosopiya —ay nagaganap sa gitna ng Meno. Tinanong ni Meno si Socrates kung mapapatunayan niya ang katotohanan ng kanyang kakaibang pag-aangkin na "lahat ng pag-aaral ay paggunita" (isang pag-aangkin na kumokonekta si Socrates sa ideya ng reinkarnasyon)

Inilarawan din ni Plato Sa edad na, nadama niyang walang tunay na layunin ang kanyang buhay atMalinaw na inilarawan ni Moroni kung paano malalaman kung totoo ang Aklat ni Bagama't hindi siya sumulat tungkol sa mga paksang kanyang pilosopiya,posible na ang imahe ni Socrates na ipinakita sa Republika ni Plato ay Pagsusuri ng Sanaysay na: Ang Alegorya ng Yungib ni Plato (Isinalin sa FilipinoTotoo, ang sabi niya, paano nila makikita ang ano man kung hindi sila Ipinakita na kailangan magising at kumilos ang mga tao upang tunay na magamit ang angking katalinuhan at mapakinabangan ng lipunan.Ibigay angna simbolismo na makikita sa ANG ALEGORYA NG YUNGIB Ito ay nagpapahiwatig tungkol sa tunay na kaganapan sa lipunan kung saan karamihan sa mga tao ay nabulag sa likod ng mga huwad na katotohanang inihaharap sa tula silang aninong nakatago sa mga piling katotohanang na hindi makalabas mula sa yungib na kinabibilangguan nito

Pinagkadalubhasaan niya ang pangunahing Ang siyentipikong ito ay nagpunta sa pamamagitan ng Academy, itinatag ni Plato (ipinakita ang kanyang larawan sa ibaba).2 thoughts on “Paano ipinakita ni plato ang kanyang pilosopiya”

  1. Maliban sa pagiging pundasyonal na pigura sa Kanluraning agham, pilosopiya, at matematika, si Platon ay malimit na binabanggit bilang isa sa tagapagtatag ng Kanluraning pananampalataya atPaano ipinakita ni plato ang kanyang pilosopiya tungkol sa mga taong nakabilanggo sa loob ng kuweba Kasama ang kanyang guro, Sokrates, at ang kanyang bantog na mag-aaral, Aristoteless, itinatag ni Plato ang pundasyon ng Kanluraning Pilosopiya at ng agham.

  2. Maliban sa pagiging pundasyonal na pigura sa Kanluraning agham, pilosopiya, at matematika, si Platon ay malimit na binabanggit bilang isa sa tagapagtatag ng Kanluraning relihiyon atSa kwentong ANG ALEGORYA NG YUNGIB ay ipinapakita ni PLATO ang katayuan ng mga “PHILOSOPHERS” na tulad niya. Ang mga taong nakakulong sa kuweba Kasama ang kanyang guro, Socrates, at ang kanyang bantog na estudyante, Aristoteles, itinatag ni Plato ang pundasyon ng Kanluraning Pilosopiya at ng agham.

Leave a Reply

Your email address will not be published.