Category: DEFAULT

Diseminasyon intelektwalisasyon pagsasalin-wika

14.02.2023 | Inkarius | 4 Comments

Diseminasyon intelektwalisasyon pagsasalin-wika

Ipinahayag ito sa Kautusang Pangkagawaran Blg“Ang mga tunguhin ng Patakaran sa Edukasyong Bilinggwal ay · Mga Posibleng Paraan ng Intelektwalisasyon •paglathala ng mga korespondensiya, sirkular o memo ng pamahalaan sa wikang FilipinoPagdaragdag ng bilang ng aytem o tanong sa Filipino sa mga pagsusulit sa sebisyong sibil at PRCPagtuturo, riserts at pagsulat sa larangan ng edukasyon 4 Kultibasyon. Diseminasyon. Intelektuwalisasyon. Tiyak ang paggamit nito ayon sa tiyak na disiplina. Naipapakita na o nabibigyang pagkakataon ang wika na umunlad at magamit sa iba't ibang domain o mapaggagamitan nito KAREN MANGUIAT FAJARDO MAED FILIPINO INTELEKTWALI SASYON MODELO NG PAG-UNLAD NG WIKA SELEKSYON ISTANDARDISASYON DESIMINASYON KULTIBASYON INTELEKTWALISASYON LAYUNIN NG INTELEKTWALISASYON NG WIKANG FILIPINO MAGAMIT ANG WIKANG FILIPINO BILANG WIKA NG KARUNUNGAN AT SA ISKOLARLING TALAKAYAN Rolando S. Tinio () Pilipino Para Sa Mga Intelektwal Mga hadlang na kinahaharap ng wikang Filipino tungo· WIKA, DISEMINASYON NG. P ANANALIKSIK AT ANGMahalagang mataya ang mga umiiral na praktis sa pagsasalin at matiyak ang mga pagpapahalagang maaaring makaapekto sa magsasalin sa panahong ito ANG INTELEKTWALISASYON NG WIKANG FILIPINO Pangunahing adyendang pangwika ng bansa ang intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa layuning magamit ito bilang wika ng karunungan at iskolarling talakayan. Proseso ng paglinang sa wikang estandardisado. Wikang estandardisado ay laganap na ginagamit at nauunawaan.

Paglinang at pagpapayabong ng Filipino bilang wika ng pangkarunungang. pagpapahayag na nangangahulugan ng patuloy na intelektwalisasyon nito. Nang simulang iimplementa ang Patakarang Edukasyon Bilinggwal noong, ang. gawaing pang-intelektwalisasyon ay ipinamahala sa mga guro sa batayang edukasyon. NgunitDiseminasyon Ang hakbang na ito ay nagsasabi na ang wikang estandardisado ay laganap na ginagamit at nauunawaan lalo na para sa mga tiyak na larangan ng karunungan Kultibasyon Proseso ng paglinang sa wikang estandardisado; sa higit na paggamit ng wika napagyayaman ang depinisyon ng mga tiyak na termino at salita Kultibasyon · Ilang mgaHakbangna Naisagawao Dapat Maisagawasa Pag-Intelektwalisang WikangFilipinoPaglalathala ng mga korespondensiya, sirkular o memo ng pamahalaan sa wikang FilipinoPagdaragdag ng bilang ng aytem o tanong sa Filipino sa mga pagsusulit sa Serbisyong Sibil at PRCPagtuturo, riserts, at pagsulat sa larangan ng edukasyon 4intelektwalisasyon. Ilan sa mga problema ay ang mga sumusunodKulang ang political will sa pag-iintelektwalays nitoKulang ang suportang ibinibigay ng mga nasa industriya, komersyo, negosyo at iba pa. Ingles pa rin ang ginagamit sa mga larangang ito bilang pangunahing midyum ng komunikasyon
KAREN MANGUIAT FAJARDO MAED FILIPINO INTELEKTWALI SASYON MODELO NG PAG-UNLAD NG WIKA SELEKSYON ISTANDARDISASYON DESIMINASYON KULTIBASYON INTELEKTWALISASYON LAYUNIN NG INTELEKTWALISASYON NG WIKANG FILIPINO MAGAMIT ANG WIKANG FILIPINO BILANG WIKA NG KARUNUNGAN AT SA ISKOLARLING TALAKAYAN Rolando S. Tinio () Pilipino Para Sa Mga Intelektwal Mga hadlang na kinahaharap ng wikang Filipino tungoINTELEKTWALISASYON NG WIKA: MAGSULAT AT MAGSALIN TAMPOK NA TEKSTO (1) Pagsasaling-wika Lubhang mahalaga sa gawaing pagbasa at pagsulat ang kaalaman sa pagsasalin. Nakadaragdag ito ng kabatiran sa pagpapaunlad ng bokabularyo sa Filipino lalo na sa larangang agham at teknolohiya INTELEKTWALISASYON. Ayon kay Santiago (), ito ay tumutukoy sa nagaganap o isinasagawa ring proseso upang ang isang wikang di pa intelektwalisado ay maitaas at mailagay sa antas na intelektwalisado nang sa gayon ay mabisang magamit sa mga sopistikadong lawak ng karunungan. Hindi dapat ipagkamali sa modernisasyon ng wika ang intelektwalisasyon
· Wikang Filipino. Ang wikang Filipino bilang akademik ng wika ay isang barayti ng Filipino na ginagamit sa larangan ng domeyn ng edukasyon, ito ay ginagamit bilang wika ng karunungan sa edukasyon. Ayon kay Fishma () Ang pagpapalano ng wika ay nakadepende ng malaki sa elaborasyong leksikal. Ito ay tumutukoy sa proseso ng intelektwalisasyon ng4 thoughts on “Diseminasyon intelektwalisasyon pagsasalin-wika”

  1. WIKA, DISEMINASYON NG. P ANANALIKSIK AT ANGMahalagang mataya ang mga umiiral na praktis sa pagsasalin at matiyak ang mga pagpapahalagang maaaring makaapekto sa magsasalin sa panahong ito

  2. Ipinahayag ito sa Kautusang Pangkagawaran Blg“Ang mga tunguhin ng Patakaran sa Edukasyong Bilinggwal ay ANG INTELEKTWALISASYON NG WIKANG FILIPINO Pangunahing adyendang pangwika ng bansa ang intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa layuning magamit ito bilang wika ng karunungan at iskolarling talakayan.

  3. Mga Posibleng Paraan ng Intelektwalisasyon •paglathala ng mga korespondensiya, sirkular o memo ng pamahalaan sa wikang FilipinoPagdaragdag ng bilang ng aytem o tanong sa Filipino sa mga pagsusulit sa sebisyong sibil at PRCPagtuturo, riserts at pagsulat sa larangan ng edukasyon 4

  4. Intektwalisado. Intelektwalisasyon. Ang isang salita na ginagamit sa malawak na karunugan. "One cannot acquire a college or University with the use of Filipino only". "The Intellectualization of Filipino" by Bonifacio P Intelektwalisadong Wika. English, Russian, Japanese, French. Prosesong isinasasagawa ang isang wika na hindi intelektwalisado.

Leave a Reply

Your email address will not be published.