Category: DEFAULT

Mapapalad kayong mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng diyos

15.02.2023 | LuckyBow | 3 Comments

Mapapalad kayong mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng diyos

Ang Mapapalad at ang mga Kahabag-habagTumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, “Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nahahapis, Sapagkat aaliwin kayo. MBBTAG Tumingin si Jesus sa mga alagad, at sinabi, “Pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos! ASND Tiningnan ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi sa kanila, “Mapalad kayong mga mahihirap, dahil kabilang kayo sa kaharian ng Dios. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayo kung kayo y kapootan ng mga tao, kung kayo y layuan at kayo y alipustain, at · Strumming. Create and get +5 IQ. [Intro] C G Am D G D [Stanza 1] G Mapapalad Kayong Mahihirap E/G# Am Ang Kaharian Ng Diyos Sa Inyo D Mapapalad Kayong Nagugutom G Sapagkat Bubusugin Kayo G Mapapalad Kayong Nahahapis E Am Sapagkat Aaliwin Kayo C G Mapapalad, Panginoon Am D G D Ang Mga Katulad Mo There is no strumming pattern for this song yet. Mapapalad kayong nahahapis Fruto Ramirez, SJ Mapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong maawain, Kaaawaan kayo ng Diyos Mapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo. Mapapalad, Panginoon ang mga katulad mo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayoMapapalad kayong mahihirap, Ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo y bubusugin. Mapapalad kayong maawain, kaaawaan kayo ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong inuusig, maghahari ang D'yos sa inyoSinabi niya: Pinagpala kayong mga mapagpakumbaba sapagkat sa inyo ang paghahari ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo y tatawa. Mapalad sila sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit (theirs is the'O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng Mapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, Sapagkat bubusugin kayo.

MAPAPALAD. (Pangwakas na awit). I. Mapapalad kayong mahihirap. Ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom. Sapagkat bubusuginMapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo. Koro: Mapapalad, Panginoon, ang abang katulad Mo. Mapapalad, Panginoon, ang abang katulad Mo. Mapapalad kayong maawain, kaaawaan kayo ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo. Mapapalad kayong inuusig, maghahari ang D'yos sa inyoRamirez, SJMapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo. Mapapalad, Panginoon, ang abang katulad MoMapapalad kayong maaawain, kaaawaan kayo ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo Mapapalad Kayong Mahihirap · Ang Kaharian Ng Diyos Sa Inyo · Mapapalad Kayong Nagugutom · Sapagkat Bubusugin Kayo · Mapapalad Kayong NahahapisAng kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, Sapagkat bubusugin kayo Mapapalad kayong nahahapis, Sapagkat aaliwin kayo Mapapalad, Panginoon ang mga katulad mo Mapapalad kayong maawain, Kaaawaan kayo ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis, Sapagkat liligaya kayo Mapapalad kayong inuusig, Maghahari ang Diyos sa inyo Mapapalad, Panginoon, ang mga katulad moAng kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom. Sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong nahahapis. Sapagkat aaliwin kayo. Mapapalad Panginoon ang mga katulad mo. II. Mapapalad kayong maawain. Kaaawaan kayo ng Diyos
[Stanza 1]. Mapapalad Kayong Mahihirap. Ang Kaharian Ng Diyos Sa Inyo. Mapapalad Kayong Nagugutom. Sapagkat Bubusugin Kayo. Mapapalad Kayong NahahapisMapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo. Mapapalad, Panginoon, ang abang katulad MoMapapalad kayong maaawain, kaaawaan kayo ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo. Mapapalad kayong inuusig, maghahari ang Diyos sa inyoMapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan "Mapalad kayong mga mahihirap dahil para sa inyo ang Kaharian ng Diyos." Ipinapahiwatig ni Jesus na pinagpapala ng Diyos ang mga taong“Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng DiyosMapapalad kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusuginMAPAPALAD. Fr. Fruto Ramirez, SJ. Mapapalad kayong mahihirap, Ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, Sapagkat bubusugin kayo Mapapalad kayong nahahapis, Sapagkat aaliwin kayo Mapapalad, Panginoon ang mga katulad mo
Ang mga kalalakihan at kababaihan na nagtatangkang mapaligaya ang sarili sa pagkakaroon ng kayamanan o kapangyarihan ay hindi ito matatamo, sapagkat walangHuwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo.”Mapapalad (Verse 1) Mapapalad kayong mahihirap, ang Kaharian ng Dyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo. Mapapalad, Panginoon, ang abang katulad Mo. (Verse 2) Mapapalad kayong maawain, kaawaan kayo ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo MAPAPALAD (RECCESIONAL). Mapapalad kayong mahihirap. Ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom. Sapagkat bubusugin kayoHindi ganito ang mensaheng nais iparating ni Jesus nang ipahayag niya sa kaniyang mga Disipulo na, "Mapalad kayong mga mahihirap dahil para sa inyo ang Kaharian ng Diyos." Ipinapahiwatig ni Jesus na pinagpapala ng Diyos ang mga taong inaapi, naghihirap at napapabayaan ng lipunan dahil mas higit silang kinalulugdan ng ating Amang nasa Langit

Mapalad ang mga mahihirap sapagkat hahanguin na ang mgaMapalad ang mga nagugutom sapagkat sa kaharian ng Diyos ang lahat ay mabubusog Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi: "Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang Kaharian ng Diyos Lk · Tumingala si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi: · “Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang Kaharian ng Diyos.” · “ Sapagkat ang Kaharian ng Diyos ay isang espirituwal na kaharian at hindi isangMapapalad kayong mga dukha; sapagkat inyo ang Kaharian ng DiyosMapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo. Mapapalad Panginoon ang mga katulad mo. Sapagkat aaliwin kayo. II. Mapapalad kayong maawain. Kaaawaan kayo ng Diyos Mapapalad (Verse 1) Mapapalad kayong mahihirap, ang Kaharian ng Dyos sa inyo. Sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong nahahapis. Mapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo Mapapalad kayong nagugutom. Pahayag Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok; at magkakaroon kayo ng kapighatiang sangpung araw. Mapapalad, Panginoon, ang abang katulad Mo. (Verse 2) Mapapalad kayong maawain, kaawaan kayo ng Diyos. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay · Ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo.

Ang kaharian ng D'yos sa inyo Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi: “Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos “Mapalad kayong mga mahihirap, sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos!“Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin ng “Mapalad kayong mga nagugutom ngayon,sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos!Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat Papuri sa Diyos Songbook by E.P. Hontiveros, S.J(Pangwakas na Awit)Mapapalad kayong mahihirap,.Mapapalad Kayong Nahahapis. Mapapalad Kayong Mahihirap. Sapagkat Aaliwin Kayo Mapapalad kayo kung kayo'y kapootan ng mga tao, kung kayo'y layuan at kayo'y alipustain, at itakuwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa Anak ng TaoMagalak kayo sa araw na iyon at lumukso kayo sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayundin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta Hindi ganito ang mensaheng nais iparating ni Jesus nang ipahayag niya sa kaniyang mga Disipulo na, "Mapalad kayong mga mahihirap dahil para sa inyo ang Kaharian ng Diyos." Ipinapahiwatig ni Jesus na pinagpapala ng Diyos ang mga taong inaapi, naghihirap at napapabayaan ng lipunan dahil mas higit silang kinalulugdan ng ating Amang nasa Langit Mapapalad Kayong Nagugutom. Sapagkat Bubusugin Kayo. Ang Kaharian Ng Diyos Sa Inyo.

Mapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo. Mapapalad, Panginoon, ang abang katulad Mo. (Verse 2) Mapapalad kayong maawain, kaawaan kayo ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo Pahayag Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok; at magkakaroon kayo ng kapighatiang sangpung araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha: sapagka't inyo ang kaharian ng DiosMapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka't kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa ofMapapalad (Verse 1) Mapapalad kayong mahihirap, ang Kaharian ng Dyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo.

Mapapalad kayong nagugutom, Sapagkat bubusugin kayo Mapapalad kayong nahahapis, Sapagkat aaliwin kayo Mapapalad, Panginoon ang mga katulad mo. Mapapalad kayong maawain, Kaaawaan kayo ng Diyos Fr. Fruto Ramirez, SJ. Mapapalad kayong mahihirap, Ang kaharian ng Diyos sa inyo. MAPAPALAD.3 thoughts on “Mapapalad kayong mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng diyos”

  1. ABTAG At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha: sapagka't inyo ang kaharian ng DiosTumingin si Jesus sa mga alagad, at sinabi, “Mapalad kayong mga mahihirap, sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos! “Mapalad kayong mga nagugutom ngayon At tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad, at sinabi niya, “Pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos.

  2. Mapapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo y tatawa. Mapapalad kayo kung kayo y kapootan ng mga tao, kung kayo y layuan at kayo y alipustain, at“Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos“Mapalad kayong mga mahihirap, dahil kabilang kayo sa kaharian ng Dios Mapapalad kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo y bubusugin. Ang Mapapalad at ang mga Kahabag-habagTumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, “Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos.

  3. There is no strumming pattern for this song yet. Create and get +5 IQ. [Intro] C G Am D G D [Stanza 1] G Mapapalad Kayong Mahihirap E/G# Am Ang Kaharian Ng Diyos Sa Inyo D Mapapalad Kayong Nagugutom G Sapagkat Bubusugin Kayo G Mapapalad Kayong Nahahapis E Am Sapagkat Aaliwin Kayo C G Mapapalad, Panginoon Am D G D Ang Mga Katulad MoGod is with us*** Mapapalad kayong mahihirap Sapagkat mapapasa inyo ang kaharian NG Diyos Mapalad ang nakikinig sa kanyang salita Strumming.

Leave a Reply

Your email address will not be published.