Category: DEFAULT

Epekto ng pagbisita sa kaibigangmay sakit kahit pagod

14.02.2023 | Apple | 2 Comments

Epekto ng pagbisita sa kaibigangmay sakit kahit pagod

Karaniwang dahilan ng pagod o physical fatigueHindi maayos na pagkain o wala sa oras ang kainKulang sa tulog Sana po kahit pray na lng matulungan natin ang ating kapatid na nangangailangan ng ng salamAT PO Para sa madalas o malalang sakit ng ulo, maaaring magbigay ang iyong doktor ng mga nireresetang gamot para sa sakit ng ulo. Maaari irekomenda ng iyong doktor ang paggamit nito para mabawasan ang pananakit ng ulo. Sana po kahit pray na lng matulungan natin ang ating kapatid na nangangailangan ng ng salamAT PO Narito ang mga masasamang epekto ng kakulangan sa tulog: Nakakapagpataba – Ang kakulangan ng tulog ay nakakapagpabagal ng metabolismo ng katawan at nakakapagpataas naman ng ganaAng pagod ay puwede ring sintomas ng ibang mga sakit na kailangang gamutin. Hilo at ang gamot dito Minsan, ang mga gamot para sa high blood pressure, seizures, at depression ay nakakatulong maiwasan ang migraines.

Karaniwang dahilan ng pagod o physical fatigueHindi maayos na pagkain o wala sa oras ang kainKulang sa tulog · Mag-take ng high-quality multivitamin at fish oil supplement. Limitahan ang pag-inom ng tubig habang nakain na ‘di · Ang pagod ay puwede ring sintomas ng ibang mga sakit na kailangang gamutin. Sa simpleng tips tulad ng laging umimom ng tubig hanggangounces na water.2 thoughts on “Epekto ng pagbisita sa kaibigangmay sakit kahit pagod”

  1. Ang pagod ay puwede ring sintomas am Kung madalas makaranas ng para bang pagod palagi o sobrang pagkapagod, maaring makaramdam ng pag-aalala sa ganitong kondisyon.

  2. Ito’y dahil hindi kusang makapag-relax ang muscles sanhi ng sobrang pagod Pasma at lamig sa katawan. Ayon sa isinulat na medical article ni Paul Ingraham, na pinamagatang Cramps, Spasms, Tremors and Twitches, ang pasma o spasms ay involuntary o hindi nakokontrol na tremors at lamig sa katawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.