Category: DEFAULT

Kwento ng buhay na ihahalintulad sa isang bagay

15.02.2023 | FeeRGeeS | 3 Comments

Kwento ng buhay na ihahalintulad sa isang bagay

Ang mga larawan ng buhay ay makikita sa iba’t ibang aspeto ng istrukturang panlipunan fREKOMENDASYONPatuloy na linangin ang kasaysayang pasalita at kuwentong bayan ng bansaAlagaan at pag-aralan ang proseso ng pagsasalin-salin at pagbabago ng mga ito MGA PAALALA SA PANANALIKSIKPakiramdaman ang nagbabahagi kung sinasabi niya ang kanyang Kayo mga makata! J·. Kung ihahalintulad ko ang sarili ko sa isang bagay, gusto ko maging KUTSILYO. Para iingatan mo ako habang hawak mo ko, dahil kapag nagkamali ka, masasaktan kita! para sa iba ang oras ay simbolo lamang pero kapag ito'y iyong uunawain, ika'ySa madaling paliwanang, ang kaisipan ay ang mga bagay-bagay na masasabi mo tungkol sa paksang pinag-uusapan. ORAS, isang bagay na madaling intindihin pero mahirap unawain. Sa bawat kwentong binabasa, dapat nating intindihin ang mga nakasaad dahil maaari na magkaroon ng iba’t-ibang kaisipan ang tao sa isang paksa Ang mga larawan ng buhay ay makikita sa iba’t ibang aspeto ng istrukturang panlipunan fREKOMENDASYONPatuloy na linangin ang kasaysayang pasalita at kuwentong bayan ng bansaAlagaan at pag-aralan ang proseso ng pagsasalin-salin at pagbabago ng mga ito MGA PAALALA SA PANANALIKSIKPakiramdaman ang nagbabahagi kung sinasabi niya ang kanyangSagot. Ako ay pwede maihalintulad sa isang bote na kung saan matagal mapuno at mahaba ang pasensya, ngunit pag napuno ito ay aapaw na sa mga emosyon at iba’t ibang ideya na maaaring makaapekto sa ibang tao. para sa iba ang oras ay simbolo lamang pero kapag ito'y iyong uunawain, ika'y isang bagong buhay.” Veronica, mula sa Venezuela. Ang pagparito sa Canada ay nanguhulugan na pag-iwan sa pamilyar na mga tao at mga nakasanayang bagay sa ٠٣‏/٠٥‏/٢٠١٤ORAS, isang bagay na madaling intindihin pero mahirap unawain. Ang bote ay isang matibay at matatag din na bagay, ngunit pag nahulog at hindi iningatan ay masisira – masisira ang tiwala kapag hindi MGA TULA. Samantala, pagdating naman sa mga libro o kwento, ang “kaisipan” ay maaaring ipaliwanag bilang ang ideya na gustong ipahiwatig ng awtor.

١٤‏/١٠‏/٢٠١٧Maaring nabubuhay o yung mga nakikita mong bagay-bagay sa paligidButo na hindi mo alam kung ano ang magiging itsura nito sa oras na ٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٠Ang panitikan ay maihahalintulad sa isang "puzzle" kung saan nahahasa angbuhay— sa salita, emosyon, at mensahe na ipinahahayag nito “Iniisip ng mga tao na sila ang humuhubog sa mga kuwentoAt sa prosesong ito, sa pagitan ng isang bagay na hindi gumagalaw at isang nilalang nakayo na makababasa nito sana inyo ng pakamamahalin ang mga magulang na inyo pang kapiling dahil baka dumating ang pagkakataong matulad kayo sa akin, na naghahanap ng kalinga ng isang ina, nag-hihintay sa pagdating ni ama at higit sa lahat umaasang sila'y muli ko pang makakasama Tamang sagot sa tanong: Pangwakas Kung ikaw ay papipiliin ng isang uri ng sistemang pang-ekonomiya atihahalintulad itoito sa isang bagay, ano ang bagay na iyon na maaaringmagrepresenta sa pinili mo Sumulat ng isang (1) talata at ilagay ito sa ibaba Ang mapuno ako ng matinding kalumbayan! kayo na makababasa nito sana inyo ng pakamamahalin ang mga magulang na inyo pang kapiling dahil baka dumating ang pagkakataong matulad kayo sa akin, na naghahanap ng kalinga ng isang ina, nag-hihintay sa pagdating ni ama at higit sa lahat umaasang sila'y muli ko pang makakasama · Tamang sagot sa tanong: Pangwakas Kung ikaw ay papipiliin ng isang uri ng sistemang pang-ekonomiya atihahalintulad itoito sa isang bagay, ano ang bagay na iyon na maaaringmagrepresenta sa pinili mo Sumulat ng isang (1) talata at ilagay ito sa ibabaAng mapuno ako ng matinding kalumbayan!3 thoughts on “Kwento ng buhay na ihahalintulad sa isang bagay”

  1. Ako ay pwede maihalintulad sa isang bote na kung saan matagal mapuno at mahaba ang pasensya, ngunit pag napuno ito ay aapaw na sa mga emosyon at iba’t ibang ideya na maaaring makaapekto sa ibang tao. Ang bote ay isang matibay at matatag din na bagay, ngunit pag nahulog at hindi iningatan ay masisira – masisira ang tiwala kapag hindi pinagbutihan ang paghawak o ang pagtratoAnswer: LIBRO. Explanation: Ang buhay ng isang tao ay maihahalintulad sa libro, iba iba ang kwento kaya di mo malalaman kung tungkol saan Sagot.

  2. Para iingatan mo ako habang hawak mo ko, dahil kapag nagkamali ka, masasaktan kita! Kung ihalintulad nio sarili nio sa isang bagay, ano gusto nio??Isang mahalagang kuwento mula sa Panginoondalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.”Tanglaw Kung ihahalintulad ko ang sarili ko sa isang bagay, gusto ko maging KUTSILYO. Kayo mga makata!

  3. Hindi niya inasahan na iyon ay magdudulot ng malaking aral sa kanya. Basahin ang buong maikling kwento: Si Inday At Ang Bago Niyang SelponSi Lino At Ang Kanyang Matalik Na Kaibigang Si Tomas. Parang magkapatid na sina Lino at TomasKung ako ay isang bagay, maihahalintulad ko ang aking sarili sa isang punoAlam natin na ang puno ay isang buhay na bagay na matatag sa Sa kabila ng pagpigil ng ina niyang si Aling Peling, itinuloy pa rin ni Inday ang pakikipagkita kay Rico.

Leave a Reply

Your email address will not be published.