Category: DEFAULT

Worksheet inanimabahagi ng katawan nmg hayop

14.02.2023 | shuz | 1 Comments

Worksheet inanimabahagi ng katawan nmg hayop

Itugma ang larawan at senyas ng mga bahagi ng katawan. Mga Bahagi ng Katawan ng Hayop at ang Gamit NitoAng hayop ay nagtataglay ng iba’t ibang bahagi ng katawan na akma sa kanilang tirahan, paano sila kumain, pag Nakikilala ang mga bahagi ng katawan ng hayop at Gawain nito Balik – aral: Ano-anong mga hayop ang makikita mo sa paligid Awitin My Toes, My Knees My toes, my knees, my shoulder, my head My toes, my knees, my shoulder, my head My toes, my knees, my shoulder, my head Let us clap our hands together. Gawin ang Gawainpahulo katawanIDLanguage: Tagalog School subject: Kinder Grade/level: Preschool AgeMain content: Filipino Other contents: bahagi ng katawan Add to my workbooks (7) Download file pdf Mga Bahagi ng Katawan ng Hayop at ang Gamit NitoAng hayop ay nagtataglay ng iba’t ibang bahagi ng katawan na akma sa kanilang tirahan, paano sila kumain, pag Live worksheets > Tagalog. School subject: Wika. Mga Bahagi ng Katawan. AgeMain content: Mga Bahagi ng Katawan IDLanguage: Tagalog. Grade/level: Pre-K.

Nakikilala ang mga bahagi ng katawan ng hayop at Gawain nito Balik – aral: Ano-anong mga hayop ang makikita mo sa paligid Awitin My Toes, My Knees My toes, my knees, my shoulder, my head My toes, my knees, my shoulder, my head My toes, my knees, my shoulder, my head Let us clap our hands together. Gawin ang Gawainpahulo katawan1 thoughts on “Worksheet inanimabahagi ng katawan nmg hayop”

  1. IDLanguage: Tagalog School subject: Kinder Grade/level: Preschool AgeMain content: Filipino Other contents: bahagi ng katawan Add to my workbooks (7) Download file pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.