Category: DEFAULT

Larawan ng may kaugnayan sa diyos

15.02.2023 | Lil'Krank | 2 Comments

Larawan ng may kaugnayan sa diyos

Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita na inyong narinig Genesis – Ano ang ibig sabihin ng nilalang ayon sa larawan ng Diyos ImageAt sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis; at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa’t umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng Mga Taga-Colosas RTPV Si Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Cristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis.

  • Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak, at sa pamamagitan ng Anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa kanya; pakikipagkasundo sa Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat.
  • (Fil.) Tiyak na babangon ang mga hamon at problema. (Awit) Sakaling mangyari iyan, dapat hingin ng mga payunir ang patnubay ni Jehova at hayaan siyang tulungan sila, sa halip na huminto agad sa pagpapayunir Kaya naman umaasa sila sa tulong ni Jehova para makapagpatuloy sa pagpapayunir.
  • Maipakikita sa paggalang saDiyosMagulangGuroMga Tao sa paaralanMga Tao sa LipunanLider ng Bansa RA Ang buhay na kaloob sa tao ay · Hindi hiwalay ang pagmamahal sa Diyos sa pagmamahal sa kapwa. FL Itinakda ang kapangyarihan sa tao o pangkat upang magkaroon ng kaayusan,kaunlaran, at isulong ang kabutihang panlahat.
  • Ano ang ibig sabihin ng nilalang ayon sa larawan ng Diyos ImageAt sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis; at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa’t umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa
  • Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno Mga Taga-Colosas RTPVSi Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha.2 thoughts on “Larawan ng may kaugnayan sa diyos”

  1. ang pagdarasal at paghingi ng pasasalamat sa kanya ayon sa Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya২৯ মার্চ, ২০২১a. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. b-c. Mga Taga-Colosas RTPV Si Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. ang pagsunod sa Kanyang salita ang isa sa nagpapatunay na mahal mo ang Diyos. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno.

  2. “Noonganyos ako, iniwan kami ng tatay ko,” ang paliwanag niya. “Isang gabi bago ako matulog, nagsumamo ako kay Jehova na sana’y bumalik sa amin ang tatay ko.” Lungkot na lungkot si Jeremy, kaya nagbasa siya ng Bibliya5 DecKidlat ng Silanganan Pag-bigkas ng Diyos, "Sa paniniwala sa Diyos, kahit paano dapat mong lutasin ang usapin tungkol sa pagkakaroon ng Dahil sa isang malungkot na pangyayari sa buhay ni Jeremy, nakita niya ang kahalagahan ng pakikipagkaibigan sa Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.