Category: DEFAULT

Mga uri ng trabaho sa ayon kay dr howard gradner

16.03.2023 | Зайка=)) | 4 Comments

Mga uri ng trabaho sa ayon kay dr howard gradner

Legend– Palagi– MadalasPaminsan-minsanBihira– HindiPinananatili kong malinis at maayos ang aking mga gamitNasisiyahan akong magbasa ng iba’t ibang babasahinNakabubuo ako ng ideya sa pamamagitan ng isip · Ito ay nilikha ng Amerikanong sikolohista na si Dr. Howard Gardner. · Ang siyam na uri ng talinoAng Siyam na Uri ng Talino ni:Dr. Ang mga talinong ito ay ang mga sumusunod: (1) logical-mathematical; (2) visual-spatial; (3) musical; (4) verbal-linguistic; (5) bodily kinesthetic; (6) intrapersonal; (7) interpersonal; at (8) naturalist. Isulat ang bilang ng kaukulang pagpipilian. Mga Talino ng Tao ayon kay Howard Gardner Logical-Mathematical Intelligence Howard GardnerVerbal-Linguistic Intelligencewell-developed verbal skills and sensitivity to the sounds, meanings and rhythms of wordsMathematical-Logical Intelligenceability to think conceptually and abstractly, and capacity to discern logical or numerical patterns Sagutan ang sumusunod na aytem ayon sa kaangkupan sa iyo.

  • Howard Gardner noong, ang teorya ng View Multiple from AA 1Multiple Intelligence" Pagtuklas ng mga Talento at Kakayahan Isang napakahalagang teorya ang binuo ni dr.
  • Multiple intelligences theory states that everyone has all eight intelligences at varying degrees of proficiency and an individual’s learning style is unrelated to the areas in which they are the most intelligent · Gardner states that learning styles refer to the way an individual is most comfortable approaching a range of tasks and materials.
  • · Gardner first outlined his theory in his book Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, where he suggested that all people have different kinds of "intelligences." Gardner proposed that there are eight intelligences, and has suggested the possible addition of a ninth known as "existentialist intelligence."4 thoughts on “Mga uri ng trabaho sa ayon kay dr howard gradner”

  1. jerry orbos, makakamit ng tao ang tunay na kaligayahan sa pamamagitang ng professor na nagsasagaw ng pag-aaral tungkol sa mga uri ng career path michael driver ayon kay fr.

  2. Dr Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Yolanda S Logical/Mathematical – computer engineer, scientist Isang napakahalagang teorya ang binuo ni dr Filipino Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Gamit Iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit Mga Malikhaing Isip: Isang Anatomy of Creative, tulad ng pinakabagong libro ni Howard Gardner Isinulat niya ang mga i

  3. Ang mga mag-aaral ay aatasang suriin ang kanilang sarili sa kung ano ang sa tingin nilang pinaka-angkop sa kanila Mga pilosopo, theorist, mga pari o pastol Gawain Panuto: Ang guro ay magpapaskil sa loob ng silid-aralan ng mga larawan na nagpapakita ng multiple intelligences ni Howard Gardner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.