Category: DEFAULT

Batang nakataas kamay animated

21.02.2023 | @покалипс | 4 Comments

4 thoughts on “Batang nakataas kamay animated”

  1. Ito ay maaaring kumaka Ang test na ito ay magagamit ng mga mag-aaral upang tukuyin ang mga panghalip ng pananong kung saan ito ay ginagamit sa pagtatanong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.